La comunitat educativa de les Escoles Fàsia comparteix el dolor amb la família del Gerard per la seva pèrdua.