Formació2020-01-24T11:19:02+01:00

Formació

Els equips tècnics de les Escoles Fàsia assisteixen a diferents congressos, jornades, cursos d’actualització, etc. per a poder atendre de la manera més rigorosa possible les necessitats educatives especials del nostre alumnat.

Els objectius prioritaris del nostre sistema educatiu són l’èxit escolar mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Els eixos vertebradors de la nostra formació, aniran encaminats al desenvolupament de l’ús de tecnologies i dispositius mòbils a l’aula, a l’elaboració de material didàctic pel nostre alumnat, a l’assessorament d’especialistes per les supervisions de casos clínics per tal de millorar l’atenció psicològica dels infants i també l’atenció a les famílies, així com l’ampliació de coneixements des de diferents vessants clíniques, teràpia sistèmica, psicoanàlisis, cognitivo-conductual, i altres mètodes d’intervenció específics.

Així mateix, formacions que puguin garantir l’actualització de la nostra pràctica educativa. Vetllem perquè els assessoraments repercuteixin en els nostres alumnes generant coneixements més consolidats i major salut mental.

Vistes aquestes necessitats, el claustre de forma consensuada, proposa que el pla de formació d’aquest curs 2019-2020, s’orienti per cobrir aquestes necessitats:

 1. Formació en les diferents visions de la practica educativa amb alumnes amb NEE.
 2. Formació en Coeducació. Programa del Departament d’Educació per la Igualtat i la Diversitat. Tres cursos.
 3. Programació Neurolinguística (PNL).

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM

 • Conèixer noves pràctiques educatives.
 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en el projecte de convivència.
 • Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartits.
 • Millorar les propostes educatives per tal d’ajustar la programació individual (PI) dels alumnes.

SEMINARIS DE COORDINACIÓ ANUALS

Seminari d’equips directius d’escoles d’educació especial:
Web del seminari

Seminari d’Audició i llenguatge:
Les temàtiques d’interès que es volen tractar per aquest curs són:

 • Estructuració del llenguatge: discurs narratiu
 • La conversa amb alumnes amb TEA.

Web del seminari

Seminari de Robòtica i programació educativa:
L’objectiu principal del seminari és avançar en la concreció d’una línia d’escola quant a la robòtica i la programació educativa en el marc de la perspectiva STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Web del seminari

Seminari TAC (Xarxa Territorial de Cultura Digital):

Aquest seminari és un punt de trobada dels coordinadors TAC que permet posar en comú les accions de la transformació digital dels nostres centres, afavorir la reflexió, compartir recursos, coneixements i experiències. Es treballa en xarxa per construir coneixement.

Web del seminari – Gràcia/Sarrià

Nodes del seminari

FORMACIÓ REALITZADA

 

MÁSTER ABA
Formació de Professionals en Anàlisi Aplicada al Comportament (ABA). Programes basats en intervenció Intensiva, Primerenca i Conductual per a nens amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.
CURS ACCESSIBILITAT I TIC 
Formació per a mestres i professionals de l’escola d’educació especial i/o ordinària que tenen alumnes amb discapacitat visual i amb altres necessitats educatives de suport específic. Es mostraran estratègies i recursos TIC en la vessant més escolar, però també per fomentar la seva autonomia en la vida diària o la societat.
LLEGIR PER PARLAR
Adquisició i ús de la lectoescriptura en nens/nenes amb trastorn del llenguatge i la comunicació.
SOCIALITZACIÓ EN EL TRASTORN DE L’ESPECTRE DE L’AUSTISME
Formació basada en el model d’intervenció “UCLA Young Autsim Project” (Análisis Conductual Aplicado).
MINDFULNESS PER A DOCENTS
Formació per a mestres sobre tècniques de Mindfulness per l’aula. Formadores de Educación Universal.
ABA CÀPSULES BLUE 
Petites dosis d’Anàlisis Aplicat a la Conducta en forma de sessions de 2 hores. Dirigits a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per a la seva integració en l’àmbit social i educatiu.
 • Alimentació
 • La conducta apropiada en contextes comunitaris
 • Adverbis…
Formador: Víctor Rodríguez (director clínico)
http://www.fundacionlovaas.es
FORMACIÓ APP PROLOQUO
Aplicació de Comunicació Alternativa i Augmentativa (CAA) basada en símbols.
MINDFULNESS A L’ESCOLA
Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme
APLICACIONES MÓVILES Y OTRAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON AUTISMO
La Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid promueven el curso que pretende proporcionar una guía de utilización de la tecnología para personas con trastornos del espectro del autismo (TEA).
TRASTORNS DEL LLENGUATGE: AVALUAR E INTERVENIR AMB EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
Criterios y procedimientos para fundamentar las decisiones a tomar en la evaluación e intervención basadas en los trabajos de investigación para garantizar que las decisiones tienen una base demostrada de evidencia.
HABILITATS SOCIALS EN EL TEA
La Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid promueven el curso que pretende proporcionar una guía de utilización de la tecnología para personas con trastornos del espectro del autismo (TEA).
EDUSPACE – FORMACIÓ GOOGLE
Jornada enfocada a equips directius i coordinadors TIC, es presenten avanços i novetats en aplicacions web o en línia, eines, tècnica i tàctiques. Així com el maquinari necessari per poder arribar a aquestes i treure el màxim rendiment.
Jornada enfocada a professors, permet adquirir aquells coneixements bàsics per desenvolupar-se plenament en l’entorn G-Suite for Education. Certificació oficial de Google.

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok