Formació

Formació2019-05-31T12:36:13+02:00

Els equips tècnics de les Escoles Fàsia assisteixen a diferents congressos, jornades, cursos d’actualització, etc. per a poder atendre de la manera més rigorosa possible les necessitats educatives especials del nostre alumnat.

Els objectius prioritaris del nostre sistema educatiu són l’èxit escolar mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Els eixos vertebradors de la nostra formació durant aquest curs són els següents:

 • Convivència i clima escolar. Projecte de convivència que ha de reflectir les accions que els centres educatius desenvolupen per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
 • Avaluació. Per contribuir a la millora del nostre centre i l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes. L’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els objectius de centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu.
 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària.
 • Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. Saber utilitzar responsablement els dispositius mòbils forma part de la competència digital que els alumnes han d’adquirir.

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM

 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en el projecte de convivència.
 • Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartits.
 • Desenvolupar estratègies per l’avenç en la cultura de l’autoavaluació de la nostra pràctica educativa.
 • Conèixer noves pràctiques educatives amb dispositius mòbils.
 • Incorporar l’ús dels dispositius en usos curriculars dins del Pla TAC.

SEMINARIS DE COORDINACIÓ ANUALS

Seminari d’equips directius d’escoles d’educació especial:
Web del seminari

Seminari d’Audició i llenguatge:
Les temàtiques d’interès que es volen tractar per aquest curs són:

 • Estructuració del llenguatge: discurs narratiu
 • La conversa amb alumnes amb TEA.

Web del seminari

Seminari de Robòtica i programació educativa:
L’objectiu principal del seminari és avançar en la concreció d’una línia d’escola quant a la robòtica i la programació educativa en el marc de la perspectiva STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Web del seminari

Seminari TAC (Tecnologia de l’aprenentatge i coneixement) a primària:
Web del seminari

FORMACIÓ REALITZADA

SOCIALITZACIÓ EN EL TRASTORN DE L’ESPECTRE DE L’AUSTISME
Formació basada en el model d’intervenció “UCLA Young Autsim Project” (Análisis Conductual Aplicado).
MINDFULNESS PER A DOCENTS
Formació per a mestres sobre tècniques de Mindfulness per l’aula. Formadores de Educación Universal.
ABA CÀPSULES BLUE 
Petites dosis d’Anàlisis Aplicat a la Conducta en forma de sessions de 2 hores. Dirigits a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per a la seva integració en l’àmbit social i educatiu.
 • Alimentació
 • La conducta apropiada en contextes comunitaris
 • Adverbis…
Formador: Víctor Rodríguez (director clínico)
http://www.fundacionlovaas.es
FORMACIÓ APP PROLOQUO
Aplicació de Comunicació Alternativa i Augmentativa (CAA) basada en símbols.
MINDFULNESS A L’ESCOLA
Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme
APLICACIONES MÓVILES Y OTRAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON AUTISMO
La Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid promueven el curso que pretende proporcionar una guía de utilización de la tecnología para personas con trastornos del espectro del autismo (TEA).
TRASTORNS DEL LLENGUATGE: AVALUAR E INTERVENIR AMB EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
Criterios y procedimientos para fundamentar las decisiones a tomar en la evaluación e intervención basadas en los trabajos de investigación para garantizar que las decisiones tienen una base demostrada de evidencia.
HABILITATS SOCIALS EN EL TEA
La Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid promueven el curso que pretende proporcionar una guía de utilización de la tecnología para personas con trastornos del espectro del autismo (TEA).
EDUSPACE – FORMACIÓ GOOGLE
Jornada enfocada a equips directius i coordinadors TIC, es presenten avanços i novetats en aplicacions web o en línia, eines, tècnica i tàctiques. Així com el maquinari necessari per poder arribar a aquestes i treure el màxim rendiment.
Jornada enfocada a professors, permet adquirir aquells coneixements bàsics per desenvolupar-se plenament en l’entorn G-Suite for Education. Certificació oficial de Google.

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok