Lectura Fàcil2019-11-21T10:30:39+01:00

Lectura Fàcil

DESCRIPCIÓ

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir i potenciar el gust per la lectura. Les escoles fàsia formem part de l’associació lectura fàcil i dins la nostra biblioteca estan presents una selecció de llibres classificats.

La metodologia utilitzada s’adapta a les dificultats lectores i de comprensió que tenen els nostres alumnes. Existeixen unes directrius internacionals que donen orientacions sobre els aspectes tant formals com de contingut per elaborar aquests tipus de materials. No es pot parlar de normes estrictes, però sí un principi bàsic: construir una història concreta i lògica amb una sola línia argumental.

Algunes característiques que es senyalen dins del mètode de LF són les següents:

La utilització d’un llenguatge simple i directe.
Estructurar el text de manera clara i coherent.
Cal evitar tecnicismes, abreviatures i inicials.
Expressar les idees fonamentals en una sola frase.
Evitar conceptes abstractes.
Utilitzar fotografies, gràfics i/o logotips per recolzar la comprensió del text.

Aquests són alguns dels títols que fem servir a l’escola:

Adjuntem l’enllaç de l’associació LF per si voleu tenir més informació:  www.lecturafacil.net 

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok