Projectes Cívics-Socials

GESTIÓ EMOCIONAL

Seguirem treballant de manera transversal, a les tutories i en situacions espontànies  l’autoconeixement personal, per tal de millorar la gestió de les emocions . Aconseguir  identificar,  situar   les emocions i sentiments i adquirir recursos i estratègies per abordar la resolució de conflictes que es puguin originar en el seu dia a dia de la etapa adolescent I els ajudi a millorar l’autonomia , les relacions personals i gaudir buscant el benestar propi i el respecte dels altres.