Projectes Cívics-Socials

Projectes Cívics-Socials2019-05-31T12:53:52+02:00

EMOCIONÒMETRE

DESCRIPCIÓ
Cada setmana estudiarem una emoció del emocionari que vam construir el curs anterior. Farem un estudi vivencial, partint des de l’experiència i a través de jocs, rol playings, lectures…

OBJECTIUS
 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les característiques i experiències personals, respectar les diferències amb els altres (edat, sexe, característiques físiques, personalitat, etc.) i desenvolupar l’autoestima.
 • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als estereotips i prejudicis.
 • Actuar amb autonomia a la vida quotidiana i en les relacions de grup. Interioritzar criteris ètics, desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials. Conèixer i apreciar els valors i normes de convivència i aprendre a fer d’acord amb elles.
 • Participar en activitats de grup amb un comportament constructiu, responsable i solidari i valorar les aportacions pròpies i alienes.
 • Contribuir a la participació activa en els grups de referència (escola, família, entorn proper), amb actituds generoses, tolerants i solidàries.
 • Reconèixer la diversitat com enriquidora de la convivència, mostrar respecte pels costums i modes de vida de poblacions diferents a les pròpies.
 • Conèixer i valorar els drets reconeguts en les declaracions internacionals i a la Constitució espanyola.
 • Identificar i refusar les situacions d’injustícia i de discriminació. Sensibilitzar-se sobre les necessitats de les personares i grups més desfavorits. Desenvolupar comportaments solidaris.
 • Valorar i tenir cura del medi ambient i l’entorn.

PADRINATGE

DESCRIPCIÓ
Alguns alumnes de la ESO fan de padrins als alumnes més petits de l’escola. Vam començar aquesta experiència fa uns anys i degut al bon funcionament de l’experiència i als nombrosos avantatges pedagògics que creiem que aporta vam decidir mantenir-la amb aquells alumnes que s’impliquen i en treuen un bon profit d’aquesta experiència.

OBJECTIUS
 • Augmenta la responsabilitat a partir de ser un model i haver de ser coherent.
 • Aprèn a tractar el nen més petit des d’una perspectiva que afavoreixi l’autonomia i la independència del petit i no la sobreprotecció, sense fer-lo més infantil del que és.
 • Té una comprensió més clara de les normes de convivència que estableixen els adults i l’escola i així, a l’hora d’aplicar-les als menuts, entén millor el seu significat.
 • Aprèn a donar explicacions clares i estructurades a l’hora d’ensenyar.
 • Aprèn a donar pautes per saber resoldre els conflictes que originen els nens petits i alhora comprèn millor els seus conflictes ja que els afronta des d’una perspectiva com la de l’adult.

MALETES

DESCRIPCIÓ

Es treballarà a través de grups naturals. Cadascun rebrà una maleta amb un repte a superar de manera col·laborativa. En aquesta els alumnes hauran de posar-se d’acord, cercar informació, utilitzar els dispositius mòbils, autoavaluar-se, avaluar la resta de companys, posar en comú les experiències viscudes… En definitiva, es pretén aconseguir un treball competencial on els alumnes aprendran de manera multidimensional. Un cop acabada la maleta la temàtica canviarà. Els continguts a treballar aniran de la mà amb les necessitats dels participants, amb això aconseguim estar alerta i fomentar la motivació. Paral·lelament, és un espai on l’aula romandrà oberta; és a dir, no és un espai on la programació és estanca; sinó tot el contrari. Per posar un exemple, el repte de la primera consisteix a realitzar una trobada entre els components de cadascun a un lloc on ells mateixos triïn. Per això hem preparat un material previ que desgrana els passos a seguir per poder quedar. Alhora, anirem plantejant petits incidents que poden succeir en el moment de quedar (p. ex. la Laura s’ha oblidat els diners. Què fem?).

OBJECTIUS
 • Promoure les competències, valors i actituds —autonomia, iniciativa personal, planificació, organització, presa de decisions, treball en equip…- que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.
 • Desenvolupar les competències personals relacionades amb l’autonomia i la presa de decisions, amb la reflexió i amb l’assumpció de les conseqüències dels propis actes.
 • Posar els mitjans precisos per portar a terme les pròpies decisions.
 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i l’autonomia: prendre decisions i preveure les seves conseqüències, saber triar i decidir per un mateix, amb confiança.
 • Solucionar els problemes i situacions imprevistes.
 • Adaptar-se a les noves situacions i contextos mantenint una actitud constructiva.
 • Confiar en les pròpies capacitats i possibilitats de desenvolupament.
 • Identificar les capacitats personals i promoure els punts forts i potenciar-los.
 • Descobrir els propis interessos.
 • Comprendre i percebre els sentiments i les necessitats dels altres, per actuar en conseqüència.
 • Treballar en equip amb els altres, en un ambient de col•laboració i confiança.
 • Autoafirmar els propis drets de forma respectuosa i ferma, sense deixar-se manipular pels altres (assertivitat).
 • Preveure, afrontar i resoldre conflictes interpersonals des del respecte per obtenir resultats satisfactoris
 • Percebre, escoltar i transmetre de manera efectiva.
 • Entendre les relacions existents entre els diferents actors socials de l’entorn ( família, comunitat, ciutat…).
               

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok