Projectes Cívics-Socials2019-12-05T10:30:44+01:00

Projectes Cívics-Socials

XXV AUDIÈNCIA PÚBLICA: EDUCANT EN LA IGUALTAT

L’Audiència Pública a les noies i els nois de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual la ciutadania infantil i adolescent de la ciutat d’entre 11 i 17 anys fa propostes a l’equip de govern de la ciutat i a les regidores i regidors de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dona veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, els nostres alumnes presentaran les seves conclusions en actes d’audiència pública presidits per les regidories de districte i per l’alcaldessa. Per mitjà del programa es desenvoluparan activitats als deu districtes municipals i activitats d’àmbit de ciutat.

Les nostres escoles ja fa diferents cursos que hi participen, aquest any, amb una mirada feminista, la temàtica de què tractarà la edició número XXV serà “Educant en la igualtat”.

OBJECTIUS
 • Analitzar la presència del masclisme i el sexisme en l’entorn quotidià, així com als mitjans d’informació i comunicació, per desenvolupar una opinió crítica.
 • Identificar les estratègies per prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat de gènere i orientació sexual.
 • Saber quines són les competències i els recursos de la ciutat de Barcelona per eliminar la violència masclista i donar resposta davant pràctiques masclistes i discriminatòries.
 • Desenvolupar l’autonomia, la responsabilitat, el respecte i el compromís cívic, l’empatia, la cooperació i les habilitats per a l’argumentació.
 • Formar el pensament crític: identificar la veracitat i la intencionalitat de tot tipus de relats, crear contrarelats enfront del discurs masclista, descobrir silencis i invisibilitats, i provocar la disrupció d’allò que es considera comú.
 • Proporcionar estratègies per modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades de cada gènere, i esdevenir agents de transformació a l’escola i als altres entorns propers.
 • Participar com a part de la ciutadania en la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.

 

EMOCIONÒMETRE

Cada setmana estudiarem una emoció del emocionari que vam construir el curs anterior. Farem un estudi vivencial, partint des de l’experiència i a través de jocs, rol playings, lectures…

OBJECTIUS
 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les característiques i experiències personals, respectar les diferències amb els altres (edat, sexe, característiques físiques, personalitat, etc.) i desenvolupar l’autoestima.
 • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als estereotips i prejudicis.
 • Actuar amb autonomia a la vida quotidiana i en les relacions de grup. Interioritzar criteris ètics, desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials. Conèixer i apreciar els valors i normes de convivència i aprendre a fer d’acord amb elles.
 • Participar en activitats de grup amb un comportament constructiu, responsable i solidari i valorar les aportacions pròpies i alienes.
 • Contribuir a la participació activa en els grups de referència (escola, família, entorn proper), amb actituds generoses, tolerants i solidàries.
 • Reconèixer la diversitat com enriquidora de la convivència, mostrar respecte pels costums i modes de vida de poblacions diferents a les pròpies.
 • Conèixer i valorar els drets reconeguts en les declaracions internacionals i a la Constitució espanyola.
 • Identificar i refusar les situacions d’injustícia i de discriminació. Sensibilitzar-se sobre les necessitats de les personares i grups més desfavorits. Desenvolupar comportaments solidaris.
 • Valorar i tenir cura del medi ambient i l’entorn.

PADRINATGE

Alguns alumnes de la ESO fan de padrins als alumnes més petits de l’escola. Vam començar aquesta experiència fa uns anys i degut al bon funcionament de l’experiència i als nombrosos avantatges pedagògics que creiem que aporta vam decidir mantenir-la amb aquells alumnes que s’impliquen i en treuen un bon profit d’aquesta experiència.

OBJECTIUS
 • Augmenta la responsabilitat a partir de ser un model i haver de ser coherent.
 • Aprèn a tractar el nen més petit des d’una perspectiva que afavoreixi l’autonomia i la independència del petit i no la sobreprotecció, sense fer-lo més infantil del que és.
 • Té una comprensió més clara de les normes de convivència que estableixen els adults i l’escola i així, a l’hora d’aplicar-les als menuts, entén millor el seu significat.
 • Aprèn a donar explicacions clares i estructurades a l’hora d’ensenyar.
 • Aprèn a donar pautes per saber resoldre els conflictes que originen els nens petits i alhora comprèn millor els seus conflictes ja que els afronta des d’una perspectiva com la de l’adult.

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok