Projectes d’Autonomia i Pre-oficis

Un dels objectius principals del nou sistema educatiu és promoure el desenvolupament integral de la persona, això es tradueix en el fet de vetllar pel seu creixement personal i social. La nostra escola orientarà els alumnes d’acord amb les seves possibilitats, potenciant que siguin al màxim d’independents respecte dels adults i dels seus companys.

Mitjançant una lectura profunda del Currículum arribem a la conclusió que les nostres modificacions han d’anar encaminades a obtenir el màxim d’autonomia personal en els nostre alumnat, entenent aquest terme com un conjunt de capacitats o habilitats que possibiliten a l’alumne desenvolupar-se a nivell personal i social. Preparant l’alumne per a la vida adulta dins d’un entorn el menys restrictiu i més normalitzat possible.

Totes les activitats van dirigides  a aconseguir uns aprenentatges funcionals per afavorir i desenvolupar la seva autonomia a l’àmbit no només escolar sinó també familiar, social i laboral. I generalitzar aquests aprenentatges per tal d’arribar a resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, realització i verificació d’activitats al seu abast.

TALLERS DURANT EL CURS

ECONOMIA DOMÈSTICA: CUINA I MONEDER

Aprofitem aquest projecte per treballar amb una metodologia manipulativa, ens dividim en petits grups i ens encarreguem de part de la recepta. D’aquesta forma tots s’impliquen i realitzen el procés sota la supervisió de l’adult. Molts tenen por al foc, als ganivets, obrir llaunes… per tot això sobretot treballem amb la importància de donar confiança i seguretat als alumnes. Aquest curs seguim amb el projecte però ampliant a l’àrea de medi natural. Treballarem els aliments, tant les seves característiques, com sobretot quins són més saludables “realfood” i quin no. Utilitzarem un dossier dividit amb els diferents tipus d’aliments (sucre, patata, fruita. etc.), i a partir d’aquí han de buscar recepta i fer la llista de la compra i els utensilis que utilitzarem. Anirem a comprar, realitzarem la recepta i treballarem els euros a través del tiquet.

OBJECTIUS

 • Escollir una recepta de cuina senzilla i econòmica.
 • Elaborar la llista de la compra.
 • Trobar de manera ràpida els productes al supermercat.
 • Saber trobar el producte més barat dins dels productes de les mateixes característiques.
 • Utilitzar correctament les habilitats socials per dirigir-se al personal del supermercat.
 • Pagar amb els diners aproximats la compra.
 • Pagar amb els diners exactes la compra.
 • Ser àgil a la caixa.
 • Interpretar el tiquet de la compra.
 • Saber els passos a seguir en l’elaboració de la recepta de cuina.
 • Conèixer els estris que es necessiten per la elaboració de la recepta.
 • Buscar i preparar els estris necessaris.
 • Buscar i preparar els ingredients.
 • Ser destre a l’hora de tallar, pelar, ratllar…
 • Mesurar correctament els ingredients.
 • Ser conscient si pot repetir de ració.
 • Ser conscient de la importància de menjar de manera saludable.

TALLER ADMINISTRATIU

A partir del projecte d’administració es pretén treballar aspectes d’habilitats motriuS relacionats amb l’ús i accions pròpies d’un despatx com posar clips, situar-se en un calendari, emprar eines com l’Skype, donar encàrrecs de manera adient seguint unes normes socials de relació, fer forats en els fulls, doblar-los, posar fulls en fundes de plastificar, grapar, repassar les dades personals, retallar, etc.

OBJECTIUS

 • Repassar i memoritzar les dades personals
 • Omplir una instància amb les seves dades
 • Omplir un qüestionari de Internet amb les dades facilitades
 • Retallar seguint una línia
 • Plastificar els carnets docents dels mestres, fotos i cartells hort
 • Aprendre a doblar un full per la meitat
 • Col·locar un clip al lloc adient
 • Reconèixer el dret i el revés d’un full escrit
 • Foradar emprant la màquina de fer forats
 • Unir fulls de manera adient per grapar-los
 • Realitzar prou força per a grapar
 • Mantenir les consignes de seguretat per a emprar la guillotina
 • Identificar el nom a les nòmines
 • Repartir i realitzar encàrrecs seguint les consignes
 • Respectar les normes socials a l’hora de fer un encàrrec
 • Demanar ajut quan no entén el que se li demana

BAR

El nostre Projecte Educatiu incorpora el disseny d’activitats dirigides a aconseguir aprenentatges funcionals. Cerquem desenvolupar l’autonomia dels nostres alumnes en l’àmbit no només escolar sinó familiar, social i laboral, i generalitzar aquests aprenentatges per a resoldre situacions de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, verificació i realització de tasques al seu abast.Entenem l’autonomia com un conjunt de capacitats o habilitats que prepara a l’alumne per a la vida adulta.

Els alumnes tindran assignades tasques que hauran de realitzar de forma autònoma i/o amb diferents tipus d’ajuda. El nostre objectiu primordial és augmentar les seves habilitats de comunicació i d’interacció per aconseguir la informació necessària a l’hora d’atendre peticions verbals d’altres.

L’observació sistemàtica permetrà detectar dificultats d’aprenentatge i posar en marxa estratègies que permetin avançar en l’assoliment de la tasca.

Aquest curs, per no exposar-nos a contactes externs, treballem bar dins l’espai escolar i en el nostre grup bombolla.

CÀTERING

Es tracta d’elaborar entre tots un menú equilibrat i senzill per a oferir als mestres els dies de claustre. Escollirem entre diferents opcions un primer, un segon i un postre, amb la possibilitat d’un menú de règim o una versió light si les calories ens amoïnen! Farem la llista de la compra, anirem al supermercat i treballarem els euros, les habilitats socials, l’orientació i la seguretat vial. Posteriorment a matemàtiques, treballarem a través del tiquet els conceptes del canvi, barat, car, aproximacions i euros. Aprofitarem les herbes de l’hort i els productes que ens creixin per als nostres plats. Aprendrem el que és la cuina de mercat i els productes de proximitat. Llegirem les receptes, pensarem i buscarem els estris i aprendrem a desenvolupar-nos en l’entorn de la cuina d’una manera segura i cada cop més efectiva. Practicarem les habilitats pròpies dels cuiners com el tallar, pelar, rentar, les normes d’higiene i seguretat en la cuina i a l’hora de manipular els aliments i els estris, les normes de conservació, les dates de caducitat, el reciclatge dels residus,… i com no, la importància de la presentació dels plats i la seva netedat aportant un detallet propi de cada mes als nostres àpats. Per últim netejarem i endreçarem els estris i aliments al lloc corresponent per a la propera. Amb els diners recaptats, aprendrem a gaudir dels nostres estalvis invertint-los en alguna sortida o ocasió especial per a tot el grup participant.

Donades les característiques del curs, enguany no preparem el càtering pels docents però sí cuinem. Aquest any les receptes són més breus i s’unirà en part al treball de tecnologia que es basa en la comprensió de les etiquetes de menjars que podem trobar precuinats. Una altra part es centrarà en receptes de menjars ràpids i sans.

OBJECTIUS

 • Escollir receptes
 • Reconèixer els ingredients
 • Fer la llista de la compra
 • Orientar-se al barri proper
 • Seguir normes de seguretat al carrer
 • Localitzar productes al supermercat
 • Dirigir-se als treballadors de manera educada i adient
 • Practicar les habilitats socials
 • Col·locar productes pesants a la part inferior de la bossa o el carro de la compra i els trencadissos a sobre
 • Aproximar a l’alça el total d’un tiquet per a poder pagar
 • Escollir el bitllet adient per a pagar
 • Localitzar els diferents estris de cuina
 • Familiaritzar-se amb l’ús del microones, la nevera, el forn, els focs i la minipimer
 • Millorar en l’ús del pelador i el ganivet
 • Entendre la necessitat de netejar els diferents estris
 • Respectar i seguir les normes d’higiene bàsiques en la manipulació dels aliments

MARQUETERIA

El taller de marqueteria és un dels tallers que es duen a terme a l’àrea de tecnologia, on es treballen competències relacionades amb altres àmbits a part del tecnològic.

Aquest projecte es divideix en dos blocs, un teòric i un pràctic. En la part teòrica explicarem el funcionament i la utilitat de les eines bàsiques amb les que treballarem i els diferents tipus de materials que utilitzarem i les seves propietats. També analitzarem les mesures de seguretat adients amb  la utilització de cadascuna d’aquestes eines i materials i quins processos de reciclatge o eliminació de residus s’ha de seguir per reduir els efectes sobre el medi ambient.

La part pràctica anirà encaminada a avaluar els coneixements adquirits a la part teòrica i aniran dirigits a la creació i planificació d’un projecte, on els alumnes tindran l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits i les habilitats psicomotrius adequades a l’hora d’elaborar el seu projecte.

OBJECTIUS

 • Dissenyar i planificar els passos previs abans de l’execució de les activitats plantejades, preparant el material necessari.
 • Potenciar la capacitat de desenvolupar estratègies en la resolució de conflictes.
 • Fomentar la capacitat d’observació i anàlisi de les activitats plantejades per entendre el seu funcionament.
 • Conèixer els diferents mètodes de treball amb la fusta i com utilitzar les diferents eines per manipular-la.
 • Millorar les habilitats psicomotrius que permetin el bon ús de les eines emprades.
 • Estimular capacitats cognitives com la planificació, l’anticipació i la creativitat.
 • Valorar la importància de cada actuació en una determinada tasca i demanar ajuda quan es requereix, evitant conductes impulsives que posin en perill la integritat física o material.
 • Reconèixer els tipus i la funció de les eines i materials amb els que treballem a l’aula, i utilitzar-les de forma adequada, tenint en compte les mesures de seguretat bàsiques.
 • Conèixer i respectar les diferents mesures de seguretat i higiene, apropiades en cada activitat.
 • Utilitzar correctament les unitats de mesura utilitzades durant les sessions, especialment de longitud i de pes.
 • Interpretar textos instructius a través de llibres i manuals d’instruccions.
 • Comprendre i realitzar les tasques desenvolupades que s’expliquen a nivell oral i transmetre els processos que s’han de seguir verbalment.
 • Analitzar i interpretar llenguatge icònic i gràfic.
 • Adquirir el vocabulari apropiat per augmentar la precisió lèxica.