Projectes de Lecto-escriptura

Projectes de Lecto-escriptura2019-05-31T12:49:51+02:00

TALLER DE LECTURA

DESCRIPCIÓ

Dedicarem dues sessions setmanals a treballar una obra literària, en castellà. Durant aquestes sessions, els alumnes llegeixen individualment un capítol i posteriorment, es fa la lectura de forma grupal en veu alta. Per treballar la comprensió lectora, realitzen diferents activitats relacionades amb el capítol treballat.

OBJECTIUS
 • Respectar l’ambient de lectura de l’aula.
 • Gaudir de la lectura individual.
 • Seguir la lectura en grup.
 • Llegir utilitzant un to de veu adequat.
 • Respectar els signes de puntuació.
 • Respectar la lectura dels companys.
 • Comprendre el text treballat.
 • Sintetitzar i extreure, amb ajuda, les idees principals del text.
 • Seguir el fil conductor de la història.

ACTUALITAT

DESCRIPCIÓ

Els nois i noies avui dia estan en contacte constant amb la informació que generen els mitjans de comunicació, tot és informació que els arriba d’una o una altra manera i que sovint es queda en paraules descontextualitzades i difícils d’entendre sense una explicació posterior.
Dins aquesta assignatura es crea un espai de discussió i de debat on es comparteixen aquelles notícies que han encuriosit als nostres alumnes.

OBJECTIUS
 • Familiaritzar-se amb els format periodístic (paper i digital)
 • Fomentar una lectura crítica de la informació
 • Treballar la comprensió lectora
 • Treballar l’expressió escrita
 • Treballar l’expressió oral
 • Ampliar la cultura general dels alumnes

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok