Projectes de Lecto-escriptura2019-10-29T12:51:54+01:00

Projectes lecto-escriptura

LLEGIR PER LLEGIR

La lectura pot deixar empremta, despertar aficions i interessos nous, educar la sensibilitat, facilitar el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat, proporcionar nous coneixements i ens ajuda a entendre altres formes de viure i de pensar. Per aquest motiu, aquest curs tornem a proposar als nostres alumnes mitja hora setmanal de lectura en la qual escullen amb l’acompanyament dels tutors els llibres que llegiran segons els gustos i preferències i sempre tenint en compte la competència lectora de cadascun d’ells.

OBJECTIUS
 • Respectar l’ambient de lectura de l’aula.
 • Gaudir de la lectura individual.
 • Seguir la lectura en grup.
 • Llegir utilitzant un to de veu adequat.
 • Respectar els signes de puntuació.
 • Respectar la lectura dels companys.
 • Comprendre el text treballat.
 • Sintetitzar i extreure, amb ajuda, les idees principals del text.
 • Seguir el fil conductor de la història.

ACTUALITAT

Els nois i noies avui dia estan en contacte constant amb la informació que generen els mitjans de comunicació, tot és informació que els arriba d’una o una altra manera i que sovint es queda en paraules descontextualitzades i difícils d’entendre sense una explicació posterior.
Dins aquesta assignatura es crea un espai de discussió i de debat on es comparteixen aquelles notícies que han encuriosit als nostres alumnes.

OBJECTIUS
 • Familiaritzar-se amb els format periodístic (paper i digital)
 • Fomentar una lectura crítica de la informació
 • Treballar la comprensió lectora
 • Treballar l’expressió escrita
 • Treballar l’expressió oral
 • Ampliar la cultura general dels alumnes

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok