Projectes de Lecto-escriptura2020-10-09T12:01:37+02:00

Projectes lecto-escriptura

RACÓ DE LECTURA

Aquest projecte consisteix en escollir un llibre de la biblioteca de l’escola o de casa i els llegim una estona al final de la tarda. Els caps de setmana preparem una lectura de 2 minuts i ens gravem amb l’iPad per penjar-la a la plataforma de ClassDojo que utilitzem a l’aula, juntament amb una còpia amb bona lletra d’aquella part que més ens agrada.

LECTURA A CASA

Aquest projecte es du a terme a l’àmbit lingüístic.
Els alumnes han de llegir una obra de lectura fàcil a casa, cada setmana, i contestar un formulari de comprensió lectora.
L’objectiu principal és fomentar la lectura a casa.

LLEGIR PER LLEGIR

La lectura pot deixar empremta, despertar aficions i interessos nous, educar la sensibilitat, facilitar el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat, proporcionar nous coneixements i ens ajuda a entendre altres formes de viure i de pensar. Per aquest motiu, aquest curs tornem a proposar als nostres alumnes mitja hora setmanal de lectura en la qual escullen amb l’acompanyament dels tutors els llibres que llegiran segons els gustos i preferències i sempre tenint en compte la competència lectora de cadascun d’ells.
OBJECTIUS: Respectar l’ambient de lectura de l’aula. Gaudir de la lectura individual. Seguir la lectura en grup. Llegir utilitzant un to de veu adequat. Respectar els signes de puntuació. Respectar la lectura dels companys. Comprendre el text treballat. Sintetitzar i extreure, amb ajuda, les idees principals del text. Seguir el fil conductor de la història.

ACTUALITAT

Els nois i noies avui dia estan en contacte constant amb la informació que generen els mitjans de comunicació, tot és informació que els arriba d’una o una altra manera i que sovint es queda en paraules descontextualitzades i difícils d’entendre sense una explicació posterior.
Dins aquesta assignatura es crea un espai de discussió i de debat on es comparteixen aquelles notícies que han encuriosit als nostres alumnes.
OBJECTIUS: Familiaritzar-se amb els format periodístic (paper i digital). Fomentar una lectura crítica de la informació. Treballar la comprensió lectora. Treballar l’expressió escrita. Treballar l’expressió oral. Ampliar la cultura general dels alumnes.

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok