Projectes Tecnològics2019-10-29T12:41:54+01:00

Projectes Tecnològics

CHROMEBOOKS

La Comissió Tecnològica de centre ha impulsat la implantació de les noves tecnologies a les aules de la ESO amb la donació per part de la “Fundació Montserrat Gabarró” de 15 Chromebooks amb l’armari carregador.
L’objectiu principal ha estat facilitar l’accés i l’administració de les aplicacions de Google en l’àmbit escolar i fomentar així un ús més funcional i àgil d’aquestes eines.

Treballem per grups flexibles incorporant aquests dispositius a les àrees curriculars on el nostre alumnat mostra més dificultats per accedir a l’aprenentatge.

Els avantatges que ens ofereix el Chromebook són les següents:

 • Inici de la sessió en 8 segons sense temps d’espera en actualitzacions i amb una connexió ràpida a Internet.
 • Són invulnerables a virus i altres perills que suposen la descarrega d’arxius.
 • Presenten un sistema de seguretat integrat.
 • No necessiten disc dur. Tota la informació (arxius o aplicacions) queda penjada al núvol pel que permet l’accés des de qualsevol dispositiu sense perill de perdre la informació.
 • Permet també poder treballar sense connexió a Internet descarregant les apps en el nostre perfil. Quan es connecta més tard puja automàticament tota la feina que hem realitzat sense connexió.
 • Té un sistema operatiu molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.
 • Presenta una major facilitat per accedir, administrar i gestionar les aplicacions de Google com el correu, el Drive, Google Docs, Google Formularis, Google Calendar, Sites, Photos, Youtube, etc…
 • Té un preu més assequible que portàtils o Ipads.
 • Gràcies a la potència HTML5 Chromebook pot executar milions d’aplicacions web, des de jocs fins a editors fotogràfics i plataformes de diferent format.

OBJECTIUS

 • Facilitar l’accés i administració de les apps de Google que utilitzem en les diferents àrees.
 • Fomentar el treball cooperatiu ja que els alumnes poden treballar en línia de forma simultània.
 • Presentar continguts audiovisuals i interactius que fomenten la motivació per l’aprenentatge dels continguts treballats i faciliten la seva integració.
 • Treballar de forma més ajustada a les necessitats i particularitats de cada alumne oferint una atenció més individualitzada.
 • Facilitar l’accés a continguts textuals, utilitzant extensions específiques de Google, que ajuden als alumnes amb dificultats de lecto-escriptura.
 • Incorporar les funcions de les diferents aplicacions de Google a la vida rutinària de cada alumne ampliant l’ús d’algunes d’aquestes apps en els seus telèfons mòbils.

ROBÒTICA EDUCATIVA

Aquest és el sisè curs que la robòtica forma part del nostre currículum i l’escola sempre ha defensat l’ús de la programació i els robots educatius com una eina potent per desenvolupar diferents habilitats, capacitats i competències clau. Cada any el projecte es fa més gran, es transforma, incorporant noves metodologies, descobrint nous materials i com no, nous reptes per mantenir l’interès i avançar.

El projecte s’organitza a les sessions d’informàtica amb l’especialista TIC però es treballa de manera col·laborativa a cada aula i amb coordinació amb els tutors.
Durant el curs i dividits en petits grups, anem realitzant sessions per introduir conceptes bàsics de robòtica, com per exemple: les seqüències, els bucles, els condicionals, les funcions, etc. Tot això ho fem a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge que van augmentant en complexitat.

OBJECTIUS

 • Promoure l’aprenentatge col·laboratiu i experimental
 • Desenvolupar capacitats creatives, pensament analític, orientació espacial, etc.
 • Aprenentatge per projectes i a partir d’errors
 • Estimular l’atenció, concentració, esforç, constància, etc.
 • Adquirir competències STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics )

RECURSOS I MATERIALS AMB ELS QUE TREBALLEM

PROGRAMARI

 • Code.org. Plataforma per aprendre a programar gestionada per una organització sense ànim de lucre. Permet crear usuaris i desar els seus avenços. Planteja reptes pas a pas fent servir un entorn molt cuida’t i ben pensat.
 • Scratch. Entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb altres persones d’arreu del món.
 • Botlogic. Web que mitjançant problemes lògics complexos ensenya conceptes valuosos de programació fa servir comandes simples (i eventualment codi).
 • Apps de robòtica. LightBot, Beebot, Wedo 2.0

MAQUINARI

Bluebot Lego WeDo 2.0
Plaques makey-makey Edison robot
mBOT Pro Bot

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok