Projectes Tecnològics

Projectes Tecnològics2019-05-31T12:57:02+02:00

CHROMEBOOKS

DESCRIPCIÓ
Aquest curs, per dur a terme la proposta de la Comissió Tecnològica per tal d’implantar l’ús de les noves tecnologies a les aules de la ESO adaptada, la Fundació Montserrat Gabarró, ha fet una donació de 15 Chromebooks amb l’armari carregador.
En la proposta d’implantació es va proposar l’ús de Chromebooks per tal de facilitar l’accés i l’administració de les aplicacions de Google en l’àmbit escolar i fomentar així un ús més funcional i àgil.
Els avantatges que ens ofereix el Chromebook són les següents:

 • Inici de la sessió en 8 segons sense temps d’espera en actualitzacions i amb una connexió ràpida a Internet.
 • Són invulnerables a virus i altres perills que suposen la descarrega d’arxius.
 • Presenten un sistema de seguretat integrat.
 • No necessiten disc dur. Tota la informació (arxius o aplicacions) queda penjada al núvol pel que permet l’accés des de qualsevol dispositiu sense perill de perdre la informació.
 • Permet també poder treballar sense connexió a Internet descarregant les apps en el nostre perfil. Quan es connecta més tard puja automàticament tota la feina que hem realitzat sense connexió.
 • Té un sistema operatiu molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.
 • Presenta una major facilitat per accedir, administrar i gestionar les aplicacions de Google com el correu, el Drive, Google Docs, Google Formularis, Google Calendar, Sites, Photos, Youtube, etc…
 • Té un preu més assequible que portàtils o Ipads.
 • Gràcies a la potència HTML5 Chromebook pot executar milions d’aplicacions web, des de jocs fins a editors fotogràfics i plataformes de diferent format.

OBJECTIUS

 • Facilitar l’accés i administració de les apps de Google que utilitzem en les diferents àrees.
 • Fomentar el treball cooperatiu ja que els alumnes poden treballar en línia de forma simultània.
 • Presentar continguts audiovisuals i interactius que fomenten la motivació per l’aprenentatge dels continguts treballats i faciliten la seva integració.
 • Treballar de forma més ajustada a les necessitats i particularitats de cada alumne oferint una atenció més individualitzada.
 • Facilitar l’accés a continguts textuals, utilitzant extensions específiques de Google, que ajuden als alumnes amb dificultats de lecto-escriptura.
 • Incorporar les funcions de les diferents aplicacions de Google a la vida rutinària de cada alumne ampliant l’ús d’algunes d’aquestes apps en els seus telèfons mòbils.

ROBÒTICA EDUCATIVA

DESCRIPCIÓ
Aquest és el cinquè curs que la robòtica envaeix les nostres aules, cada any el projecte es fa més gran i incorporem noves metodologies, nous materials i nous alumnes participants.
El projecte s’organitza a les sessions d’informàtica però es treballa de manera col·laborativa a cada aula i amb coordinació amb els tutors.
Durant el curs i en funció dels grups anem realitzant diferents sessions per introduir conceptes bàsics de robòtica i per iniciar al nostre alumnat en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències clau, donant resposta a les noves demandes educatives del segle XXI. Tot això ho fem a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge.

OBJECTIUS

Aprendre a programar permet motivar als alumnes i treballar diferents competències, com el pensament analític, el càlcul mental, l’orientació espacial, la comunicació oral, …
RECURSOS I MATERIALS
Code.org  

Scratch
Apps de robòtica: Beebot, Kodable, Tynker
Placa Makey makey
Litlle bits
Robots Educatius: Lego WeDo i Lego Mindstorms
 Participació a la First Lego League Jr

La vostra privadesa és important per a nosaltres

En aquesta pàgina web s’utilitzen cookies per poder oferir una experiència més personalitzada. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web, juntament amb l’avís legal. Podeu canviar d'opinió i personalitzar el consentiment sempre que vulgueu, tornant a aquesta web.

> Avís Legal, Cookies i Privacitat

Ok