Formació

Els equips tècnics de les Escoles Fàsia assisteixen a diferents congressos, jornades, cursos d’actualització, etc. per a poder atendre de la manera més rigorosa possible les necessitats educatives especials del nostre alumnat.

CURS 2017-2018

Els objectius prioritaris del nostre sistema educatiu són l’èxit escolar mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.
Els eixos vertebradors de la nostra formació durant el curs 2017-2018 són els següents:
 • Convivència i clima escolar. Projecte de convivència que ha de reflectir les accions que els centres educatius desenvolupen per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
 • Avaluació. Per contribuir a la millora del nostre centre i l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes. L’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els objectius de centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu.
 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària.
 • Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. Saber utilitzar responsablement els dispositius mòbils forma part de la competència digital que els alumnes han d’adquirir.
OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM
 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en el projecte de convivència.
 • Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartits.
 • Desenvolupar estratègies per l’avenç en la cultura de l’autoavaluació de la nostra pràctica educativa.
 • Conèixer noves pràctiques educatives amb dispositius mòbils.
 • Incorporar l’ús dels dispositius en usos curriculars dins del Pla TAC.
SEMINARIS DE COORDINACIÓ ANUALS
Seminari d’equips directius d’escoles d’educació especial
Web del seminari
Seminari d’Audició i llenguatge
Les temàtiques d’interès que es volen tractar per aquest curs són:
  • Estructuració del llenguatge: discurs narratiu
  • La conversa amb alumnes amb TEA.
Web del seminari
Seminari de Robòtica i programació educativa
L’objectiu principal del seminari és avançar en la concreció d’una línia d’escola quant a la robòtica i la programació educativa en el marc de la perspectiva STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Web del seminari
Seminari TAC (Tecnologia de l’aprenentatge i coneixement) a primària
Web del seminari
FORMACIÓ REALITZADA
SOCIALITZACIÓ EN EL TRASTORN DE L’ESPECTRE DE L’AUSTISME
Formació basada en el model d’intervenció “UCLA Young Autsim Project” (Análisis Conductual Aplicado).
MINDFULNESS PER A DOCENTS
  Formació per a mestres sobre tècniques de Mindfulness per l’aula. Formadores de Educación Universal.
ABA CÀPSULES BLUE 
Petites dosis d’Anàlisis Aplicat a la Conducta en forma de sessions de 2 hores. Dirigits a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per a la seva integració en l’àmbit social i educatiu.
 • Alimentació
 • La conducta apropiada en contextes comunitaris
 • Adverbis…
Formador: Víctor Rodríguez (director clínico)
http://www.fundacionlovaas.es
FORMACIÓ APP PROLOQUO
Aplicació de Comunicació Alternativa i Augmentativa (CAA) basada en símbols.
MINDFULNESS A L’ESCOLA
  Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme
APLICACIONES MÓVILES Y OTRAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON AUTISMO
  La Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid promueven el curso que pretende proporcionar una guía de utilización de la tecnología para personas con trastornos del espectro del autismo (TEA).
TRASTORNS DEL LLENGUATGE: AVALUAR E INTERVENIR AMB EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
  Criterios y procedimientos para fundamentar las decisiones a tomar en la evaluación e intervención basadas en los trabajos de investigación para garantizar que las decisiones tienen una base demostrada de evidencia.
HABILITATS SOCIALS EN EL TEA
La Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid promueven el curso que pretende proporcionar una guía de utilización de la tecnología para personas con trastornos del espectro del autismo (TEA).
EDUSPACE – FORMACIÓ GOOGLE
  Jornada enfocada a equips directius i coordinadors TIC, es presenten avanços i novetats en aplicacions web o en línia, eines, tècnica i tàctiques. Així com el maquinari necessari per poder arribar a aquestes i treure el màxim rendiment.
Jornada enfocada a professors, permet adquirir aquells coneixements bàsics per desenvolupar-se plenament en l’entorn G-Suite for Education. Certificació oficial de Google.

CURS 2016-2017

Objetius que ens proposem:
Aquest curs el professorat de l’escola ha considerat cabdal rebre formació específica que ens ajudi a millorar els instruments d’avaluació interna del centre. L’objectiu principal és enriquir tant els processos d’aprenentatge com optimitzar els recursos organitzatius.
Aquesta formació ens permetrà crear noves eines l’avaluació, tenint en compte les característiques especials del nostre centre. Més concretament, ens possibilitarà fer una millor diagnosi dels processos, de l’avaluació de l’aprenentatge a les aules, de les eines de comunicació família/escola així com de la convivència al centre. També ens donarà assessorament per tal de dur a terme els canvis necessaris de forma planificada.
FORMACIÓ REALITZADA
CEE COM A RECURSOS DE SUPORT A LA INCLUSIÓ
Intercanvi pràctiques educatives. Àrea infància i joventut.
PROGRAMA DE FORMACIÓ: L’ESPORT INCLOU
Pautes i estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb autisme-TEA a les activitats físiques i esportives.
Tríptic informatiu
EFECTES FETALS DE L’ALCOHOL: REPERCUSIONS EN L’APRENENTATGE I LA CONDUCTA
Ponents: Eugenia Rigau i Katy Garcia. Neuropsicóloges i directores dels Centre CNIM.
http://www.adanatraining.com/
INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN AUTISME: DESENVOLUPAMENT I ESCOLARITZACIÓ
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés.
Pàgina web
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ EN INFANTS NO VERBALS AMB TEA
Educatio. Formació educativa
Ponent: Sandra Freire. Llicenciada en pedagogia. Pedagoga i sòcia fundadora del Centro Deletrea de Madrid.
INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: DISLEXIA, DISCALCULIA, TDAH, TANV
Fundació Adana Training
Pàgina del curs
ESTRATÈGIES D’INTERVENIÓ PER RESOLDRE LA CONFLICTIVITAT A L’AULA
Fundación instituto de trastornos alimentarios
Cartell / Programa
ITWORLDEDU 9 
Jornades d’innovació Educativa. Transformant l’escola.
Programa
FORMACIÓ EN WISC-V
Fundació Orienta
 • Mercè Sugrañes: Psicòloga clínica CSMIJ Sant Boi
 • Xavier Costa: Psicòleg CSMIJ Sant Boi
Programa de la Jornada
ABA CAPSULES. TEA I EINES D’ANÀLISI DE LA CONDUCTA APLICAT
Fundación Planeta Imaginario
Formador: Víctor Rodríguez
Web de la formació
CURSOS DE LLENGUATE I SOCIALITZACIÓ
Fundación Planeta Imaginario
Formador: Víctor Rodríguez
Web de la formació
I CONGRESO INTERNACIONAL AUTICMO
Asociación Auticmo
Web del congreso
AVALUACIÓ DE CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI
  Projecte ECCEO
FEAEC Fòrum Europeu d’Administradors d’Educació de Catalunya
Web del projecte
L’AVALUACIÓ, UNA EINA TRANSVERSAL EN EL PROCÉS ENSENYAMENT APRENENTATGE
   Serveis Educatius d’Eixample
 Grup de treball
 Web del serveis educatius
APRENDRE AMB L’IPAD
    INTECAT Apple Solution Education Expert

CURS 2015-2016

Objetius que ens proposem:
La nostra formació, anirà encaminada al desenvolupament de les noves tecnologies: aprofundiment en l’ús de les tablets, l’elaboració de material didàctic pel nostre alumnat, formació concreta en Robòtica Educativa i Introducció de les eines Google for Education.
Com a eix transversal volem treballar l’Enfoc Piramidal de l’Educació, la revisió dels components dels entorns d’ensenyança efectius així com l’Anàlisi de la Conducta, estratègia d’intervenció que compta amb una base evident.
Volem realitzar formacions que puguin garantir l’actualització de la nostra pràctica educativa. Vetllem perquè els assessoraments repercuteixin en els nostres alumnes generant coneixements més consolidats i major salut mental.
FORMACIÓ REALITZADA
TREBALL AL NÚVOL APLICAT A L’AULA I A L’ESCOLA. GOOGLE FOR EDUCATION
Formació realitzada en els nostres centres setmanalment i amb una durada trimestral. Organitzada conjuntament amb la responsable TAC del CRP de Sarrià-Sant Gervasi.
TALLER DEL ENFOQUE PIRAMIDAL DE LA EDUCACIÓN
Modelo global para establecer entornos efectivos de enseñanza. A través del uso del Análisis Aplicado de la Conducta (ABA) se proporcionan las bases para un entorno óptimo de crecimiento.
Institut de Psicologia. Documentació Taller
XIII JORNADA FUNDACIÓN ADANA. 
TDAH, más allá de la Infancia. Fundación Adana organitza anualment una jornada d’actualització i divulgació de TDAH amb la finalitat d’oferir els últims avanços en diagnòstic i tractament, a la vegada que estratègies pràctiques d’intervenció i ús del TDAH i les seves comorbiditats.
http://www.adanajornadas.org/
9es JORNADES D’EDUCACIÓ DE DINCAT
De la teoria a la pràctica, promoure el desenvolupament i la millora de l’educació dels alumnes amb necessitats especials.
Programa de les Jornades
L’ART DE POSAR LÍMITS
Taller dirigit a pares, mares i professionals. Per què és difícil? Quin límits necessiten a cada etapa? Com podem trobar un equilibri entre la rigidesa i la permisivitat?
Agenda del taller
TARDOR TIC
Jornades organitzades per l’equip TAC del Consorci d’Educació de Barcelona.

 • El lideratge TIC en els centres educatius.
 • Microtallers de robòtica
Web de les Jornades
JORNADA MODEL D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL AEDIS
Dincat impulsa una segona jornada de treball per resoldre dubtes sobre el model AEDIS i conèixer l’aplicació pràctica.Espai de debat i reflexió sobre cap a on han d’avançar els models d’atenció i suport a les persones.
Documentació
L’ASSETJAMENT ESCOLAR, UN REPTE A SUPERAR PER A LA CONVIVÈNCIA
Jornada dels Equips Tècnics de Menors: Assessorament Tècnic, Mediació/Reparació i Atenció a la Víctima de Menors.Claus per entendre l’assetjament escolar i eines per intervenir-hi.
Programa de les Jornades
FORMACIÓ RALC (REGISTRE D’ALUMNES)
Aplicatiu i font única de dades d’identificació dels alumnes matriculats als centres educatius d’ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya.
Web
CONDUCTAS INAPROPIADAS Y HABILIDADES PREVIAS PARA LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACADÉMICAS
Lectura, escriptura i matemàtiques
Organitzat per:  Fundación Planeta Imaginario
Dirigit a professionals i estudiants que treballen per a la integració en el àmbit social i educatiu de les persones dins de l’espectre de l’autisme.
NEUROCIÈNCIA I APRENENTATGE
David Bueno i Torrens
Departament de Genètica, Facultat de Bilogia, UB.Opinion Group for Integrated Neurosciences on Psychopathology anf Human Conflicts (OGIN)
Presentació_NEUROCIÈNCIA I APRENENTATGE
TRACTAMENT DE LES FÒBIES, PORS I HIPERSENSIBILITATS EN L’AUTISME
Formació Educativa. Ponent: Sandra Freire
Programa
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN L’EDUCACIÓ ESPECIAL
Ponent: Francesc Sedó
Intel·ligència emocional i Competències emocionals. Veure presentació
SCRATCH A L’AULA. APROFUNDIMENT
2n curs de formació en el llenguatge de programació: Scratch. Organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del districte de Sarrià.
Formador: Frank Sabaté
APRENDRE A PROGRAMAR I PROGRAMAR PER APRENDRE (Projecte ApPa)
2n curs del projecte ApPa. Aquesta segona edició participem al ApPa Create! i fem servir la tauleta per treballar amb l’app Scratch Jr.
Web
PRESENTACIÓ INFORME: ADOLESCENTS AMB TRASTORNS DE COMPORTAMENT: COM PODEM DETECTAR-LOS? QUE CAL FER?
Estudi coordinat per un equip de professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu, s’ha basat en la realització d’enquestes a diferents grups de públics i tracta de proposar recomanacions dirigides a cobrir les necessitats actuals per a un correcte abordatge d’aquests problemes.
Publicació notícia
APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)
Aprendo porque quiero. Formador: Juan José Vergara
Experimentar la potència de canvi educatiu que suposa entendre l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) com a marc per a un ensenyament centrat en respondre a la Intenció.
Web. Cursos Educatio
INTEL·LIGÈNCIA / EDUCACIÓ EMOCIONAL 
El joc de viure, el joc d’emocionar-se: capacitats, competències i cor.
Web
JUMP MATH
Programa d’ensenyament de matemàtiques per a tothom.
SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL (SAF)
Ponent: Jeff Noble
 • Retorna-ho al cervell
 • Entenent els aspectes pràctics de la SAF
 • Trobar el teu moment aha!
 • Aspectes fonamentals del SAF
Web associació
ATENCIÓN PRECOZ A FAMILIAS CON NIÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
No sin mis padres II. Ponente: Berta Salvadó
Transmitir los principales fundamentos de la intervención centrada con la familia con un niño con el Trastorno del Espectro Autista, para favorecer el desarrollo de la comunicación y la interacción social tanto en el contexto familiar como comunitaria.
Programa
SUPORT CONDUCTUAL + POSITIU EN PERSONES AMB TEA
Formadora: Rosa Álvarez
Eines per afrontar els problemes de conducta que, sovint, presenten les persones amb TEA, incrementant llur independència des d’un enfocament respectuós i positiu.
Web. Cursos Educatio

CURS 2014-2015

Objetius que ens proposem:
Els eixos vertebradors de la nostra formació, aniran encaminats al desenvolupament de les noves tecnologies: aprofundiment en l’ús de les tablets i formació concreta per l’elaboració de material didàctic pel nostre alumnat, iniciació a la robòtica educativa, assessorament d’especialistes per les supervisions de casos clínics per tal de millorar l’atenció psicològica dels infants i també l’atenció a les famílies, així com l’ampliació de coneixements des de diferents vessants clíniques, teràpia sistèmica, psicoanàlisis, cognitivo-conductual… i tanmateix poder atendre la cura de la salut mental del nostre professorat.
Com a eix transversal volem impulsar l’avaluació a tots els seus àmbits: progrés dels alumnes, qualitat educativa del professorat i participació de la nostra comunitat educativa. Volem abordar l’avaluació de la evolució diagnòstica del nostre alumnat. Cal destacar que la majoria de protocols d’avaluació són en llengua anglesa, així com la majoria d’estudis i congressos internacionals. En més d’una ocasió ens han proposat formar part d’un projecte d’investigació internacional i per això voldríem posar a l’abast del nostre claustre la formació específica pel domini tècnic de l’anglès.
FORMACIÓ REALITZADA
FORMACIÓ D’ANGLÈS  PER A MILLORAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA DE L’ALUMNAT AMB NEE I L’INVESTIGACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL
Formació realitzada en els nostres centres setmanalment i amb una durada anual escolar.
INCLUSIÓ D’ALUMNES AMB BAIXA VISIÓ EN LES CLASES D’EDUCACIÓ FÍSICA
Formació adreçada per a mestres d’Educació Infantil i Primària. Centre de Recursos Educatius ONCE.
JORNADA “EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI, experiència en un centre de referència”
Jornada pràctica per a donar a conèixer l’experiència i el sistema de treball que utilitza l’equip de professionals que atenen als afectats per el síndrome de Prader-Willi (SPW) de totes les edats. Organitzada per la Corporació Sanitària Parc Taulí conjuntament amb l’associació Prader-Willi Catalunya.
ROBÒTICA EDUCATIVA
Formació organitzada pel CRP del districte dintre del PFZ. L’objectiu del curs és conèixer l’entorn de programació Scratch i la utilització dels robots Lego Wedo.
XII JORNADA FUNDACIÓN ADANA. Enseñar para aprender.
Jornada d’actualització i divulgació de TDAH amb la fi d’oferir els últims avenços en diagnòstic i tractament a la vegada estratègies pràctiques d’intervenció.
http://www.adanajornadas.org/
XVII CONGRESO AETAPI
http://congresoaetapi.org/
“Construïm capacitat : evidència, innovació i creativitat “
 • Evidència clínica en TEA
 • Innovacions en intervencions
 • Creativitat i qualitat de vida per a l’edat adulta
XIII CONGRÉS INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.
http://iaec2014.bcn.cat/
Eixos temàtics:

 1. La inclusió com a dret
 2. Participació i compromís ciutadà
 3. Creativitat
PENSADORS VISUALS: ADAPTACIÓ DE MATERIAL I ESTRATÈGIES PER A LA INTERVENCIÓ  TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)
L’objectiu del curs és dotar als professionals de les eines i estratègies necessàries per a  l’adaptació dels entorns  així facilitar l’expressió i comprensió de les persones amb TEA, tant a l’escola  com a casa i està adreçat principalment a professionals: mestres tutors, mestres d’educació especial, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs,..  .
LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE: QUÉ ES, CÓMO EVALUAR Y CÓMO MEJORAR
Formació organitzada per AELFA.
Dr. Gerardo Aguado. del Dep. de Aprendizaje y Currículum de la Universidad de Navarra.
MÉTODE GLIFING
Organitzat per Integratek. Mètode innovador desenvolupat per especialistes amb el qual entrenem, de manera sistemàtica i lúdica, les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats de lectura, a l’escola i a casa.
PSICOFARMACOLOGIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Organitzat per l’Hospital maternoinfantil: Sant Joan de Déu. Destinat a Psiquiatres.   Enllaç al material
Té com a objectius principals completar la formació dels coneixements , indicacions i efectes secundaris del tractament psicofarmacològic en la infància i l’ adolescència, especialment en l’aplicació de les guies de pràctica clínica.
IX JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Web de les Jornades
Pràctiques professionals i organitzacionals basades en l’evidència. Organitzada per: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca
ApPa. APRENDRE A PROGRAMAR I PROGRAMAR PER APRENDRE.
Projecte ApPa és una iniciativa de DUNA, Serveis culturals amb el suport del Servei Educatiu de Sarrià –Sant Gervasi dins el projecte RoboTICS’3 12 i  Sarrià-Sant Gervasi-Districte de Coneixement.
És un programa educatiu per Aprendre a programar i programar per aprendre que vol ajudar a comprendre als adults responsables de l’educació que la programació i la robòtica educativa estan a l’abast de tothom.
HABILITATS PER AL PROFESSOR: COACH EFECTIU
Formadora: Laia Casas
Coaching i eines de Benestar Emocional pel docent.Aprenentatge Cooperatiu, Intel·ligències Múltiples i Neurociència.
SEGURETAT I RISCOS TIC A MENORS
MOOC formatiu que s’emmarca dins el programa de “Capacitació en matèria de Seguretat TIC per a pares, mares , tutors i educadors de menors d’edat” posat en marxa per Red.es.

CURS 2013-2014

El pla de formació d’aquest curs 2013-2014, està orientat a la següent formació:

 1. Formació per treballar les àrees curriculars mitjançant aplicacions (apps) didàctiques i elaboració de material educatiu propi. Visita de centres on s’aplica el 1×1 ipads o tablets.
 2. Investigacions en el Neurodesenvolupament. TEA.
 3. Formació en Sexualitat. Assessorament extern.
 4. Disregulació emocional. TDAH

Objetius que ens proposem:

 •  Conèixer noves pràctiques educatives amb l’alumnat amb TEA.
 • Potenciar l’ús de les tecnologies (ipads) per millorar els aprenentatges curriculars i la comunicació alternativa i augmentativa.
 • Conèixer estratègies per millorar les relacions socioafectives del nostre alumnat, sobretot pels adolescents que s’inicien en les relacions sexuals primerenques.

FORMACIÓ REALITZADA

III JORNADES D’INCLUSIÓ DIGITAL
Sumem esforços, multipliquem oportunitatsJornada on es donaran a conèixer experiències o projectes que amb l’ús de les TAC donen suport a l’aprenentatge cooperatiu, fomenten l’autonomia de l’alumnat, posen en pràctica noves maneres d‘ensenyar per afavorir noves maneres per aprendre i promouen la participació dels alumnes, les famílies i altres membres de la comunitat en les activitats del centre. https://sites.google.com/a/xtec.cat/jornada-inclusio-digital/home

 

JORNADA DE ROBÒTICA EDUCATIVA A INFANTIL I PRIMÀRIA
Presentació d’experiències TACOrganitzat pel: Consorci d’Educació de BarcelonaPrograma Robòtica

 

III CONGRÉS INTERNACIONAL D’AUTISME
Intervenció educativa en els trastorns de l’espectre autistaOrganitzat per: Gabriel Pérez Cárcel. Centro de Formación Integral.http://congresoautismo.es/

 

PROPOSTES D’INTERVENCIÓ AMB LES PERSONES AMB TEA I LES SEVES FAMÍLIES
3es. Jornades solidàries de forma externa de la Institució GURU.http://jornadesguru2014.wordpress.com/

 

RECURSOS D’ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ DIGITAL
Proyecto RAID. Elaborat per FEAPS, té com a objectiu general afavorir la inclusió digital de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Com a objectiu específic, desenvolupar competències personals per a l’ús d’Internet.http://www.proyectoraid.org/

 

ITWORLDEDU 6
La sisena edició de l’ITworldEdu aborda l’impacte i l’avenç dels dispositius mòbils en l’educació. Aquesta reflexió es planteja tant des de la perspectiva dels canvis que suposa en l’activitat a l’aula com des de l’oportunitat d’oferir nous productes i serveis que esdevé per als emprenedors del sector de les tecnologies educatives.http://www.itworldedu.cat/

 

PROFESSIONALS AL SERVEI DE PERSONES
Jornada d’actualització per a centres de pràctiques.Organitzada per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.Programa de la Jornada

 

PRESENTACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS I PLA TAC DE CENTRE
Per iniciativa de l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament, s’ha planificat una sessió destinada a presentar a les direccions dels centres de secundària tant públics com privats, per al personal dels Serveis Educatius i per Inspecció de Barcelona, el document oficial de la Competència Digital i presentació del programa del Pla TAC que es troba molt relacionat amb aquest.

 

DIFICULTATS DE LA COMUNICACIÓ EN ELS TRASTORNS DE NEURODESENVOLUPAMENT
Jornada monogràfica.Aquest curs té com a objectiu informar la pràctica de detecció, diagnòstic i tractament més apropiats i eficaços de nens amb trastorns de l’espectre autista.Programa

 

LESIONS CEREBRALS QUE AFECTEN AL LLENGUATGE
XLVIII Sessió científica d’AELFA.”Lesions cerebrals que afecten al llenguatge: comprensió i producció verbal i escrita. Bases neurals del llenguatge”Programa

 

FORMACIÓ BÀSICA EN PRIMERS AUXILIS
Formació Interna de Centre en Primers Auxilis realitzada per la mútua de prevenció Umivale.

 

TECH SERIES EDUCATIU
MOBILITAT AMB APPLE A L’EDUCACIÓLa tecnologia d’Apple ha canviat la forma de comunicar-se, aprendre i viure de les escoles. Es presenten dos aspectes fonamentals de la mobilitat: el contingut digital i la implantació de dispositius.Programa

 

TARDOR TIC BARCELONA
Primera Jornada “Tardor TIC BCN”, organitzada amb l’objectiu de fer difusió dels treballs guardonats en el Concurs de Bones Pràctiques TIC convocat pel Consorci d’Educació de Barcelona.Accedir a les experiències

 

DISREGULACIÓN EMOCIONAL EN EL TDAH Y SUS COMORBILIDADES
IV SIMPOSI PER A PROFESSIONALS.Organitzat per la Fundació ADANA i amb el reconeixement d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.Organitzada amb l’objectiu d’actualitzar els coneixements i la informació sobre els últims avenços en el TDAH. A través del mateix es pretén també fomentar el debat i la reflexió per a la millora del diagnòstic i tractament, promovent la prevenció per a la millora de l’evolució del trastorn i les seves comorbiditats.Tríptic

 

FORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ ORANGE SOBRE APPS PER A PERSONES AMB AUTISME
Presentació d’aplicacions per a dispositius mòbils organitzada per la Fundació Orange i l’Associació Aprenem per a la Inclusió de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.

 

APPLE LEARNING EVENT
Esdeveniment per a responsables d’Educació on es descobreix com la tecnologia està revolucionant el món de l’ensenyament. Els casos pràctics i les activitats interactives que ens mostraran al Col·legi Montserrat ens ajudaran a conèixer millor com l’iPad pot oferir un aprenentatge personalitzat per a tots els alumnes.

 

TIC PER A TOTHOM
Jornada on s’exposaran solucions tecnològiques vigents però alhora s’identificaran les demandes que les persones participants considerin que la ciència i la tecnologia haurien d’aportar. Organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, Mobile World Capital i l’àrea de Promoció de Barcelona Activa.Veure el programa

 

VIII JORNADAS CIENTÍFICAS. Fundación Alicia Koplowitz
Centrat en els Trastorns del Neurodesenvolupament però amb una especial atenció a l’autisme. Epidemiologia i etiologia dels TDN, Avaluació i diagnòstic en els TEA, els TDN en els 3 primers anys de vida, Autisme en les tres pròximes dècades, etc.VIII-Jornadas-Científicas-Alicia-Koplowitz

 

TARDES APP PER NEE
Formació de tres tardes on es presenten aplicacions per a la creació i adaptació de material: aplicacions per competències de lectoescriptura i de matemàtiques.http://som-up.org/

 

APRENDRE AMB MÒBILS I TAULETES DIGITALS
Curs que té com a objectius conèixer, experimentar i analitzar les possibilitats dels dispositius mòbils com a instruments de creació de contingut, de comunicació i de col·laboració en entorns educatius.http://ciberespiral.org/ete13/225

 

SIMPOSI: TRASTORN ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE (TEL), DES DE L’AVALUACIÓ A L’INTERVENCIÓ
La gran variabilitat present en les dificultats lingüístiques que mostren els nens amb TEL significa un repte important per investigadors i clínics. Un dels aspectes del repte està en adaptar els instruments per el diagnòstic i l’avaluació dels nous coneixements.Tríptic Simposi

 

LES BONES EXPERIÈNCIES A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
I Jornada Escola d’EstiuFacultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL col·labora en la primera jornada d’estiu que organitza el grup Dincat, amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, i que es dedicarà a “Les bones experiències a les escoles d’educació especial”.Programa

CURS 2012-2013

RECURSOS TAC PER A L’AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Espai de formació de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) Formació destinada a conèixer les possibilitats i el funcionament de les diverses estratègies i recursos amb les tecnologies de la informació i la comunicació que actualment hi ha a la gran majoria d’aules d’Educació Infantil.

 

JORNADA PER A EDUCADORS – SÍNDROME PRADER-WILLI
Jornada formativa-informativa per a educadors. Què és la síndrome de Prader-Willi?Organitzat per l’Associació Catalana Síndorme Prader-Willi. http://www.praderwillicat.entitatsbcn.netDescarregar programa

 

L’AULA DIGITAL I LES SEVES APLICACIONS 2.0
Espai de formació de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)Formació per emprar de manera creativa les aplicacions de l’anomenada web 2.0 en entorns educatius.Mapa Conceptual Aula 2.0

 

TECNOLOGIA DE SUPORT PER A LA COMUNICACIÓ
Jornada de presentació de suports tecnològics per a la comunicació de les persones amb TEA.

 

IV JORNADA SOBRE L’ALUMNAT AMB LA SÍNDROME TOURETTE
Jornada de divulgació per donar a conèixer la problemàtica escolar dels nens i nenes que pateixen aquest síndrome i oferir al professorat eines.Programa de les jornades

 

JORNADES D’INTEGRACIÓ SENSORIAL
Jornades de formació per comprendre millor la integració sensorial i la tasca terapèutica que s’aplica al CEIB.http://www.ceibca.blogspot.com.es/Facebook CEIB

 

CURSO DE APROXIMACIÓN A LA INTERVENCIÓN TEMPRANA, INTENSIVA Y CONDUCTUAL EN EL AUTISMO
Curs per adquirir coneixements sobre els trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD), trastorn de l’espectre autista (TEA) i les tècniques d’intervenció.Organitzat per: Fundación Planeta ImaginarioCartell informatiu

 

XXII JORNADA DE REFLEXIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA
L’impacte i la contribució de les tecnològies digitals en l’educació.La contribució pedagògica de les tecnologies digitals: balanç internacional i perspectives. A càrrec de Francesc Pedró, de la Divisió de Planificació i Desenvolupament dels Sistemes Educatius de la UnescoPrograma de la jornada

 

CURRICULUM BIMODAL
Taller pràctic sobre com aplicar el Currículum Bimodal, a càrrec de Pere Marquès.Organitzada per DIM-Espiralhttp://peremarques.net/curricuportada.htm

 

APPLE LEADERSHIP TOUR
Nous mitjans per a motivar als estudiants: tallers pràctics de creació de material.Apple España en la educación

 

XI JORNADA FUNDACIÓ ADANA
TDAH: Manejar el comportamiento y la emociónPrograma de la Jornada

 

ITworldEdu
ITworldEdu és el punt de trobada de professionals del sector de la Educació i de les TIC per aprendre, intercanviar idees, conèixer casos i experiències reals, fomentar contactes, establir acords comercials i presentar les últimes novetats.http://www.itworldedu.cat/programa.php

CURS 2011-2012

JORNADES DE FORMACIÓ EN TEA/TGD
Jornades de formació en intervenció educativaIDEC POMPEU FABRAInformació Jornades

 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AFECTIVA-SEXUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Associació CEPS. Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut.Subvencionat pel Departament de Salut i Benestar SocialMaite VillalónCoordinadora del Projecte Afectivitat i Sexualitat

 

UN MODELO DE TRABAJO LOGOPÉDICO PARA EL ALUMNADO CON TEL EN EDADES TEMPRANAS
Col·legi de Logopedes de Catalunya

Víctor M. Acosta Rodríguez Catedràtic de la Universidad de La Laguna President de l’Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología

 

CURS D’ACTUALITZACIÓ DE LA DISLÈXIA
Associació Catalana de Dislèxia

 

XXXI SESSIÓ CIENTÍFICA A.E.L.F.A: Alumnat amb TEA a l’escola
Ponents:

 • Carme Hortal Espi, Coordinadora SEETDIC Girona
 • Sara Mitjà, Logopeda, Unitat alumnes TEA-CEE Font de l’Abell

 

AFECTIVITAT I SEXUALITAT EN PERSONES AMB DEFICIÈNCIA INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT
DINCAT

 

RELACIONS DESCONCERTANTS: SINGULARITAT O PATOLOGIA?
Jornades d’actualització per a Centres de PràctiquesFacultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport BlanquernaDescarregar resum

 

“ENTRE TOTS”
Inclusió Escolar. Trastorn de l’Espectre AustistaAPRENEM: Associació per a la inclusió de persones amb Traston de l’Espectre AustistaDescripció del curs

 

SERVEIS GOOGLE APLICATS A L’EDUCACIÓ
Associació Espiral, Educació i Tecnologia.Formadors: Irene Martínez i Xavier Suñé

 

SEMINARI TIC: ESTRATÈGIES I RECURSOS TIC PER A EDUCACIÓ INFANTIL
Fundació Escola Cristiana de CatalunyaPonent: Azucena Vázquez Gutiérrez

 

CURS DE COMPETÈNCIES
Formadora: Dolors Olivé – Veure que significa treballar per competències i avaluar-les. – Definir què significa això en els centres d’EE – Analitzar l’activitat docent que es fa i veure el lligam amb el nou currículum – Veure els instruments de programació-avaluació que el centre utilitza i validar-los o reajustar-los en funció del treball

 

CURS BIMODAL
Per tal d’ampliar les estratègies comunicatives del nostre claustre per atendre als alumnes sense llenguatge oral.

 

FACIL-SAAC
Fundació Gerard. Sistema de comunicació que es basa en l’estructuració del llenguatge.Web de la fundacióinfo@fundaciogerard.org

 

EL PSICÒLEG EN ELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Pla de Formació. Dincat 2012.Generalitat de Catalunya.Consorci per a la Formació Contínua de CatalunyaAccedir al fitxer en pdf

 

ENSENYAR HABILITATS CRÍTIQUES DE COMUNICACIÓ
Pyramid Educational Consultants.Ponent: Sonia Vilaltella VerdesAccés a la seva web

 

CONFERÈNCIA MANERES DE LLEGIR, MANERES DE COMPRENDRE
 • Llegir és la capacitat d’entendre el món i ens dóna autonomia.
 • L’escola va néixer per ensenyar a llegir i escriure.

Accedir al fitxer resum

 

II CURS DE FORMACIÓ EN TEA per a professionals
Hospital Universitari de Sant Joan de Déu.Trastorn de l’Espectre de l’AutismeDirecció: M. Maristany Organització: Unitat Especialitzada en Trastorns del DesenvolupamentAccedir al fitxer pdf

 

CURS TERÀPIA OROFACIL-DISFÀGIA
Detecció i proves diagnòstiques per l´avaluació de la disfàgia. Exercicis, maniobres i adaptacions (posturals) i d´alimentació) per assegurar una alimentació segura i més eficaç en pacients amb disfàgia.

 

JORNADA ESPIRAL: “DE LA TIZA A LA PIZARRA”
Experiències educatives a les aules del segle XXIORGANITZA: Espiral. Educació i Tecnologia

 

SEMINARI DE COORDINACIÓ D´ESPECIALISTES D´EDUCACIÓ ESPECIAL
Curs organitzat per el servei Educatiu Eixample
Curs Organitzat pel CRP del districte de Sarrià.

CURS 2010-2011

TAULA RODONA ESCOLA VORAMAR
Quines competències s’han de desenvolupar avui per a contribuïr a la societat del futur. Taula Rodona a l’Escola Voramar a càrrec de: Enric Roca, Antoni Oliva i Jordi Roglà de Leuw.Accedir al fitxer en pdf

 

INTERNET SEGURA
Conferència col·loqui sobre Internet Segura a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Al llarg de la mateixa es van donar consells molt pràctics sobre l’ús d’Internet per part dels nens i joves.Accedir a la presentació

 

8es JORNADES D’EDUCACIÓ ESPECIAL. ESCOLA INCLUSIVA: LES CLAUS DEL PROCÉS
Organitza: DINCATAccedir al fitxer en pdf