Projectes del Curs

ESCOLA FÀSIA SARRIÀ

Projectes de Lecto-escriptura

TALLER DE LECTURA
DESCRIPCIÓ
Dedicarem dues sessions setmanals a treballar una obra literària, en castellà. Durant aquestes sessions, els alumnes llegeixen individualment un capítol i posteriorment, es fa la lectura de forma grupal en veu alta. Per treballar la comprensió lectora, realitzen diferents activitats relacionades amb el capítol treballat.
 
OBJECTIUS
 • Respectar l’ambient de lectura de l’aula.
 • Gaudir de la lectura individual.
 • Seguir la lectura en grup.
 • Llegir utilitzant un to de veu adequat.
 • Respectar els signes de puntuació.
 • Respectar la lectura dels companys.
 • Comprendre el text treballat.
 • Sintetitzar i extreure, amb ajuda, les idees principals del text.
 • Seguir el fil conductor de la història.
ACTUALITAT
DESCRIPCIÓ
Els nois i noies avui dia estan en contacte constant amb la informació que generen els mitjans de comunicació, tot és informació que els arriba d’una o una altra manera i que sovint es queda en paraules descontextualitzades i difícils d’entendre sense una explicació posterior.
Dins aquesta assignatura es crea un espai de discussió i de debat on es comparteixen aquelles notícies que han encuriosit als nostres alumnes.
OBJECTIUS
 • Familiaritzar-se amb els format periodístic (paper i digital)
 • Fomentar una lectura crítica de la informació
 • Treballar la comprensió lectora
 • Treballar l’expressió escrita
 • Treballar l’expressió oral
 • Ampliar la cultura general dels alumnes

Projectes Medi Social-Natural

PER ON TIREM?
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte vol millorar la orientació dels alumn@s tant a nivell corporal, millorant el coneixement de l’esquema corporal, com aprendre a emprar l’app del google maps i orientar-se en un plànol i seguir-lo pel carrer.
OBJECTIUS
 • Seguir ordres espacials sobre una quadrícula al paper.
 • Seguir ordres espacials en els jocs orals a través del propi cos.
 • Saber portar l’Scratch d’un lloc a un altre de la pantalla donant-li ordres.
 • Saber portar l’Scratch a un lloc concret de la pantalla.
 • Familiaritzar-se amb l’app de tmb.cat
 • Saber fer anar el “vull anar” de tmb.cat.
 • Saber buscar la ruta de les excursions al tmb.cat, vull anar.
 • Identificar les rutes més ràpides de les proposades.
 • Familiaritzar-se amb els plànols.
 • Saber situar-se en el plànol en diferents moments del recorregut.
 • Millorar en el seguiment de recorreguts marcats al plànol.

Projectes d'Autonomia

CATERING
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’elaborar entre tots un menú equilibrat i senzill per a oferir als mestres els dies de claustre. Escollirem entre diferents opcions un primer, un segon i un postre, amb la possibilitat d’un menú de règim o una versió light si les calories ens amoïnen! Farem la llista de la compra, anirem al supermercat i treballarem els euros, les habilitats socials, l’orientació i la seguretat vial. Posteriorment a matemàtiques, treballarem a través del tiquet els conceptes del canvi, barat, car, aproximacions i euros. Aprofitarem les herbes de l’hort i els productes que ens creixin per als nostres plats. Aprendrem el que és la cuina de mercat i els productes de proximitat. Llegirem les receptes, pensarem i buscarem els estris i aprendrem a desenvolupar-nos en l’entorn de la cuina d’una manera segura i cada cop més efectiva. Practicarem les habilitats pròpies dels cuiners com el tallar, pelar, rentar, les normes d’higiene i seguretat en la cuina i a l’hora de manipular els aliments i els estris, les normes de conservació, les dates de caducitat, el reciclatge dels residus,… i com no, la importància de la presentació dels plats i la seva netedat aportant un detallet propi de cada mes als nostres àpats. Per últim netejarem i endreçarem els estris i aliments al lloc corresponent per a la propera. Amb els diners recaptats, aprendrem a gaudir dels nostres estalvis invertint-los en alguna sortida o ocasió especial per a tot el grup participant.
OBJECTIUS
 • Escollir receptes
 • Reconèixer els ingredients
 • Fer la llista de la compra
 • Orientar-se al barri proper
 • Seguir normes de seguretat al carrer
 • Localitzar productes al supermercat
 • Dirigir-se als treballadors de manera educada i adient
 • Practicar les habilitats socials
 • Col·locar productes pesants a la part inferior de la bossa o el carro de la compra i els trencadissos a sobre
 • Aproximar a l’alça el total d’un tiquet per a poder pagar
 • Escollir el bitllet adient per a pagar
 • Localitzar els diferents estris de cuina
 • Familiaritzar-se amb l’ús del microones, la nevera, el forn, els focs i la minipimer
 • Millorar en l’ús del pelador i el ganivet
 • Entendre la necessitat de netejar els diferents estris
 • Respectar i seguir les normes d’higiene bàsiques en la manipulació dels aliments

 

ECONOMIA DOMÈSTICA: CUINA I MONEDER
DESCRIPCIÓ
Aprofitem aquest projecte per treballar amb una metodologia manipulativa, ens dividim en petits grups i ens encarreguem de part de la recepta. D’aquesta forma tots s’impliquen i realitzen el procés sota la supervisió de l’adult. Molts tenen por al foc, als ganivets, obrir llaunes… per tot això sobretot treballem amb la importància de donar confiança i seguretat als alumnes. Aquest curs, la base de cada recepta serà una fruita, cada mes treballarem amb una fruita diferent.
OBJECTIUS
 • Escollir una recepta de cuina senzilla i econòmica.
 • Elaborar la llista de la compra.
 • Trobar de manera ràpida els productes al supermercat.
 • Saber trobar el producte més barat dins dels productes de les mateixes característiques.
 • Utilitzar correctament les habilitats socials per dirigir-se al personal del supermercat.
 • Pagar amb els diners aproximats la compra.
 • Pagar amb els diners exactes la compra.
 • Ser àgil a la caixa.
 • Interpretar el tiquet de la compra.
 • Saber els passos a seguir en l’elaboració de la recepta de cuina.
 • Conèixer els estris que es necessiten per la elaboració de la recepta.
 • Buscar i preparar els estris necessaris.
 • Buscar i preparar els ingredients.
 • Ser destre a l’hora de tallar, pelar, ratllar…
 • Mesurar correctament els ingredients.
 • Ser conscient si pot repetir de ració.
 • Ser conscient de la importància de menjar de manera saludable.

 

TALLER ADMINISTRATIU
DESCRIPCIÓ

A partir del projecte d’administració es pretén treballar aspectes d’habilitats motriuS relacionats amb l’ús i accions pròpies d’un despatx com posar clips, situar-se en un calendari, emprar eines com l’Skype, donar encàrrecs de manera adient seguint unes normes socials de relació, fer forats en els fulls, doblar-los, posar fulls en fundes de plastificar, grapar, repassar les dades personals, retallar, etc.

OBJECTIUS
 • Repassar i memoritzar les dades personals
 • Omplir una instància amb les seves dades
 • Omplir un qüestionari de Internet amb les dades facilitades
 • Retallar seguint una línia
 • Plastificar els carnets docents dels mestres, fotos i cartells hort
 • Aprendre a doblar un full per la meitat
 • Col·locar un clip al lloc adient
 • Reconèixer el dret i el revés d’un full escrit
 • Foradar emprant la màquina de fer forats
 • Unir fulls de manera adient per grapar-los
 • Realitzar prou força per a grapar
 • Mantenir les consignes de seguretat per a emprar la guillotina
 • Identificar el nom a les nòmines
 • Repartir i realitzar encàrrecs seguint les consignes
 • Respectar les normes socials a l’hora de fer un encàrrec
 • Demanar ajut quan no entén el que se li demana

Projectes Cívics-Socials

EMOCIONÒMETRE
DESCRIPCIÓ
Cada setmana estudiarem una emoció del emocionari que vam construir el curs anterior. Farem un estudi vivencial, partint des de l’experiència i a través de jocs, rol playings, lectures…
OBJECTIUS
 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les característiques i experiències personals, respectar les diferències amb els altres (edat, sexe, característiques físiques, personalitat, etc.) i desenvolupar l’autoestima.
 • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als estereotips i prejudicis.
 • Actuar amb autonomia a la vida quotidiana i en les relacions de grup. Interioritzar criteris ètics, desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials. Conèixer i apreciar els valors i normes de convivència i aprendre a fer d’acord amb elles.
 • Participar en activitats de grup amb un comportament constructiu, responsable i solidari i valorar les aportacions pròpies i alienes.
 • Contribuir a la participació activa en els grups de referència (escola, família, entorn proper), amb actituds generoses, tolerants i solidàries.
 • Reconèixer la diversitat com enriquidora de la convivència, mostrar respecte pels costums i modes de vida de poblacions diferents a les pròpies.
 • Conèixer i valorar els drets reconeguts en les declaracions internacionals i a la Constitució espanyola.
 • Identificar i refusar les situacions d’injustícia i de discriminació. Sensibilitzar-se sobre les necessitats de les personares i grups més desfavorits. Desenvolupar comportaments solidaris.
 • Valorar i tenir cura del medi ambient i l’entorn.

 

PADRINATGE
DESCRIPCIÓ
Alguns alumnes de la ESO fan de padrins als alumnes més petits de l’escola. Vam començar aquesta experiència fa uns anys i degut al bon funcionament de l’experiència i als nombrosos avantatges pedagògics que creiem que aporta vam decidir mantenir-la amb aquells alumnes que s’impliquen i en treuen un bon profit d’aquesta experiència.
OBJECTIUS
 • Augmenta la responsabilitat a partir de ser un model i haver de ser coherent.
 • Aprèn a tractar el nen més petit des d’una perspectiva que afavoreixi l’autonomia i la independència del petit i no la sobreprotecció, sense fer-lo més infantil del que és.
 • Té una comprensió més clara de les normes de convivència que estableixen els adults i l’escola i així, a l’hora d’aplicar-les als menuts, entén millor el seu significat.
 • Aprèn a donar explicacions clares i estructurades a l’hora d’ensenyar.
 • Aprèn a donar pautes per saber resoldre els conflictes que originen els nens petits i alhora comprèn millor els seus conflictes ja que els afronta des d’una perspectiva com la de l’adult.

 

MALETES
DESCRIPCIÓ
Es treballarà a través de grups naturals. Cadascun rebrà una maleta amb un repte a superar de manera col·laborativa. En aquesta els alumnes hauran de posar-se d’acord, cercar informació, utilitzar els dispositius mòbils, autoavaluar-se, avaluar la resta de companys, posar en comú les experiències viscudes… En definitiva, es pretén aconseguir un treball competencial on els alumnes aprendran de manera multidimensional. Un cop acabada la maleta la temàtica canviarà. Els continguts a treballar aniran de la mà amb les necessitats dels participants, amb això aconseguim estar alerta i fomentar la motivació. Paral·lelament, és un espai on l’aula romandrà oberta; és a dir, no és un espai on la programació és estanca; sinó tot el contrari. Per posar un exemple, el repte de la primera consisteix a realitzar una trobada entre els components de cadascun a un lloc on ells mateixos triïn. Per això hem preparat un material previ que desgrana els passos a seguir per poder quedar. Alhora, anirem plantejant petits incidents que poden succeir en el moment de quedar (p. ex. la Laura s’ha oblidat els diners. Què fem?).
OBJECTIUS
 • Promoure les competències, valors i actituds —autonomia, iniciativa personal, planificació, organització, presa de decisions, treball en equip…- que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.
 • Desenvolupar les competències personals relacionades amb l’autonomia i la presa de decisions, amb la reflexió i amb l’assumpció de les conseqüències dels propis actes.
 • Posar els mitjans precisos per portar a terme les pròpies decisions.
 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i l’autonomia: prendre decisions i preveure les seves conseqüències, saber triar i decidir per un mateix, amb confiança.
 • Solucionar els problemes i situacions imprevistes.
 • Adaptar-se a les noves situacions i contextos mantenint una actitud constructiva.
 • Confiar en les pròpies capacitats i possibilitats de desenvolupament.
 • Identificar les capacitats personals i promoure els punts forts i potenciar-los.
 • Descobrir els propis interessos.
 • Comprendre i percebre els sentiments i les necessitats dels altres, per actuar en conseqüència.
 • Treballar en equip amb els altres, en un ambient de col•laboració i confiança.
 • Autoafirmar els propis drets de forma respectuosa i ferma, sense deixar-se manipular pels altres (assertivitat).
 • Preveure, afrontar i resoldre conflictes interpersonals des del respecte per obtenir resultats satisfactoris
 • Percebre, escoltar i transmetre de manera efectiva.
 • Entendre les relacions existents entre els diferents actors socials de l’entorn ( família, comunitat, ciutat…).
 

Projectes Artístics

ART TERÀPIA
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte utilitza la connexió amb les arts (plàstica, música, moviment, etc) per tal de despertar diferents sentiments i habilitats amb els nois/es. S’utilitzaran tècniques variades i adaptades a les necessitats de cada alumne/a, facilitant que cada nen pugui connectar des de la seva zona de seguretat.
OBJECTIUS
 • Identificar les pròpies emocions i sentiments
 • Reconèixer sentiments i emocions dels altres
 • Alliberar tensions mitjançant l’acció lúdica motriu
 • Saber canalitzar sentiments a través de la creació artística
 • Mostrar estil creatiu propi
 • Conèixer i practica diferents tècniques artístiques
 • Entendre el treball en equip
 • Saber treballar el volum amb diferents materials
 • Conèixer i entendre paraules en anglès relacionades amb el crèdit com materials, colors, etc.
 

Projectes Tecnològics

CHROMEBOOKS
DESCRIPCIÓ
Aquest curs, per dur a terme la proposta de la Comissió Tecnològica per tal d’implantar l’ús de les noves tecnologies a les aules de la ESO adaptada, la Fundació Montserrat Gabarró, ha fet una donació de 15 Chromebooks amb l’armari carregador.
En la proposta d’implantació es va proposar l’ús de Chromebooks per tal de facilitar l’accés i l’administració de les aplicacions de Google en l’àmbit escolar i fomentar així un ús més funcional i àgil.
Els avantatges que ens ofereix el Chromebook són les següents:
 • Inici de la sessió en 8 segons sense temps d’espera en actualitzacions i amb una connexió ràpida a Internet.
 • Són invulnerables a virus i altres perills que suposen la descarrega d’arxius.
 • Presenten un sistema de seguretat integrat.
 • No necessiten disc dur. Tota la informació (arxius o aplicacions) queda penjada al núvol pel que permet l’accés des de qualsevol dispositiu sense perill de perdre la informació.
 • Permet també poder treballar sense connexió a Internet descarregant les apps en el nostre perfil. Quan es connecta més tard puja automàticament tota la feina que hem realitzat sense connexió.
 • Té un sistema operatiu molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.
 • Presenta una major facilitat per accedir, administrar i gestionar les aplicacions de Google com el correu, el Drive, Google Docs, Google Formularis, Google Calendar, Sites, Photos, Youtube, etc…
 • Té un preu més assequible que portàtils o Ipads.
 • Gràcies a la potència HTML5 Chromebook pot executar milions d’aplicacions web, des de jocs fins a editors fotogràfics i plataformes de diferent format.
OBJECTIUS
 • Facilitar l’accés i administració de les apps de Google que utilitzem en les diferents àrees.
 • Fomentar el treball cooperatiu ja que els alumnes poden treballar en línia de forma simultània.
 • Presentar continguts audiovisuals i interactius que fomenten la motivació per l’aprenentatge dels continguts treballats i faciliten la seva integració.
 • Treballar de forma més ajustada a les necessitats i particularitats de cada alumne oferint una atenció més individualitzada.
 • Facilitar l’accés a continguts textuals, utilitzant extensions específiques de Google, que ajuden als alumnes amb dificultats de lecto-escriptura.
 • Incorporar les funcions de les diferents aplicacions de Google a la vida rutinària de cada alumne ampliant l’ús d’algunes d’aquestes apps en els seus telèfons mòbils.

 

ROBÒTICA EDUCATIVA
DESCRIPCIÓ
Aquest és el cinquè curs que la robòtica envaeix les nostres aules, cada any el projecte es fa més gran i incorporem noves metodologies, nous materials i nous alumnes participants.
El projecte s’organitza a les sessions d’informàtica però es treballa de manera col·laborativa a cada aula i amb coordinació amb els tutors.
Durant el curs i en funció dels grups anem realitzant diferents sessions per introduir conceptes bàsics de robòtica i per iniciar al nostre alumnat en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències clau, donant resposta a les noves demandes educatives del segle XXI. Tot això ho fem a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge.
OBJECTIUS
Aprendre a programar permet motivar als alumnes i treballar diferents competències, com el pensament analític, el càlcul mental, l’orientació espacial, la comunicació oral, …
RECURSOS I MATERIALS
Code.org   
Scratch
Apps de robòtica: Beebot, Kodable, Tynker
Placa Makey makey
Litlle bits
Robots Educatius: Lego WeDo i Lego Mindstorms
 Participació a la First Lego League Jr

ESCOLA FÀSIA EIXAMPLE

Projectes Cívics-Socials

SSSPLAU
OBJECTIUS
 • Facilitar el coneixement i la comprensió de diversos conceptes relacionats amb el soroll i la salut en la vida quotidiana
 • Analitzar tipologies de sorolls generats en el centre educatiu.
 • Promoure la responsabilitat i la participació per prevenir i reduir la contaminació acústica en els diferents ambients en què es trobem els alumnes dins del centre i en el seu entorn.
 • Afavorir hàbits de bones pràctiques en matèria de reducció de la contaminació acústica.
 • Realitzar accions de millora en la quantitat i qualitat del soroll en els centre educatius, minimitzant la contaminació acústica.
 • Fer intercanvis d’experiències didàctiques realitzades pels centres educatius interessats per aquesta temàtica.
 • Disposar de dades del grau de contaminació acústica en diferents espais dels centres educatius i utilitzar-les com a material didàctic per a desenvolupar processos.
 • Relacionar les accions de millora de la qualitat acústica ambiental que es porten a terme en els centres educatius i a la ciutat.
LLENGUA DE SIGNES
OBJECTIUS
 • Treballar la lateralitat
 • Desenvolupar la psicomotricitat fina
 • Conèixer el signes bàsics per poder comunicar-se amb els companys que fan servir aquesta llengua.
 • Donar a conèixer la llengua de signes als alumnes de l’escola de música de l’eixample.
 • Desenvolupar la coordinació, oculo-manual
 • Potenciar la concentració
 • Afavorir els moviments bimanuals.
 • Aconseguir moviments precisos.
 • Treballar la precisió, la força i la pressió realitzades amb les mans i els dits.
 • Perfeccionar moviments precisos i la coordinació fina.
 • Treballar el ritme i el pols
SOM EL QUE MENGEM
DESCRIPCIÓ
Amb aquest projecte volem transmetre i inculcar als alumnes la importància d’una bona alimentació saludable menjant aliments reals i evitant els ultra processats.
Treballem de manera vivencial l’origen i la funció dels aliments. Igualment, cuinem receptes relacionades amb els aliments treballats a l’aula.

Projectes Artístics

CONEIXENT LA PINTURA EUROPEA
OBJECTIUS
 • Conèixer la biografia bàsica dels pintors europeus més coneguts.
 • Conèixer alguna de les obres més reconegudes d’aquests pintors.
 • Estimular la imaginació i la creació.
 • Aprendre a apreciar i acceptar l’art i les produccions dels altres.
 • Identificar i dominar el color amb la seva nomenclatura correcta.
 • Manipular diferents materials plàstics (pintura, retoladors, aquarel·les, ceres…), les seves possibilitats i les diferents tècniques de cadascuna.
 • Adquirir hàbits d’observació visual, retenció i imaginació creadora i observació del fet artístic.
 • Expressar-se plàsticament amb diferents tècniques i estampats amb diferents materials.
 • Desenvolupar destreses manipulatives: tallar amb la mà o tisores, esquinçar, enganxar, fer collages…
 • Desenvolupar hàbits de neteja, cura i ordre del material utilitzat.
DANSA
OBJECTIUS
 • Conèixer la importància del ritme, la música i el moviment.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, la dansa, el moviment i la música.
 • Aconseguir el domini en la coordinació i el desenvolupament de tots els moviments.
 • Aconseguir la qualitat del moviment necessària per arribar al màxim grau d’interpretació bàsica.
 • Aprendre a improvisar amb recursos espacials, gestuals, corporals, verbals i musicals.
 • Desenvolupar la percepció auditiva mitjançant l’expressió corporal.
 • Desenvolupar la capacitat d’invenció de danses i coreografies.
 • Aplicar els coneixements tècnics i estilístics adquirits.
CREATIVITAT MUSICAL
DESCRIPCIÓ
Fa dos cursos ens vam iniciar al projecte de Creativitat Musical. Va ser una experiència molt enriquidora pels nostres nois i noies. El taller es realitza amb la col·laboració d’una clarinetista d’Aula 7.
La música desvetlla experiències significatives per a la nostra vida. El sentit musical cal que vagi de la mà de l’accessibilitat de l’aprenentatge i vivència per a tothom , siguin quines siguin les seves capacitats o discapacitats.
La principal finalitat és que hem de gaudir fent música, ens plantegem reptes que no representin una metodologia tancada i estricta. Fem volar la imaginació i ens dirigim cap a un món sonor extremadament versàtil i enriquidor: creem paisatges sonors, posem música a les històries que ens inventem, fem jocs d’ imitació rítmica, creem coreografies, adquirim una consciència escènica…
Tot plegat a través d’un treball seriós i alhora lúdic en el que prenem consciència del nostre cos, les nostres emocions i aprenem paral·lelament aspectes bàsics de tècnica musical com són discriminar sons, memoritzar melodies, conèixer instruments…

PROJECTES COMUNS / METODOLOGIES

Programa Enginy

PROGRAMA ENGINY
DESCRIPCIÓ
El Programa Enginy és un recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu l d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat.
El Programa Enginy (anterior Programa Èxit 2), és el resultat de l’evolució dels Tallers en Contextos no Escolars, anomenat TECNE, com a pla de treball comú i sistemàtic que permetés afrontar conjuntament aspectes clau per afavorir l’èxit escolar a tot l’alumnat. Més endavant es va oferir com un recurs per a la diversificació curricular, realitzant-se en espais formatius de la ciutat i adreçat principalment a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessitava una organització diferenciada de la que s’estableix en el centre quant a continguts i criteris d’avaluació.
En l’actualitat el Programa Enginy és un programa de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona que s’ofereix com a recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu general d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat. El programa ofereix la participació activa de l’alumnat en diferents propostes educatives.
Un dels objectius principals de la nostra escola és donar eines al nostre alumnat per el desenvolupament escolar i personal. En aquest sentit, considerem molt important ajudar-los a recórrer el camí vers una identificació amb les preferències que marcaran l’itinerari previ a la futura incorporació  al món laboral.
Creiem que el treball que es pugui fer des del Projecte Enginy pot ser fonamental per esbrinar i dissenyar les aspiracions dels alumnes i així, presentar-los la realitat de les seves possibilitats i facilitat així la seva inserció al món laboral.
OBJECTIUS DE TREBALL ALS DIFERENTS TALLERS:
REPARACIÓ DE BICICLETES
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Conèixer els diferents tipus de bicicletes i característiques
 • Reconèixer les eines generals i específiques i saber per a què serveixen
 • Utilitzar les eines correctament en operacions de mecanització bàsica
 • Saber desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples de la bicicleta
 • Organitzar i classificar els materials per a ser posteriorment reutilitzats o reciclats
FEINA DE DRASSANES
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Assoliment de coneixements teòrics
 • Assoliment de continguts pràctics i els processos bàsics:
  • Fusteria nàutica
  • Muntatge i manteniment mecànic
  • Muntatge i manteniment electrònic/elèctric
  • Pintura dels vaixells
 • Mantenir un adequat comportament actitudinal
PENTINATS DE TEMPORADA
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Saber fer una fitxa tècnica i omplir-la correctament
 • Saber identificar els diferents xampús segons composició i tipus i saber seleccionar segons alteració
 • Tenir clar la realització de diagnòstic abans de realitzar el servei
 • Saber relacionar el canvi de forma temporal amb el tipus de cabell
PLATS A LA CARTA
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Conèixer el muntatge i desmuntatge de la sala
 • Es col·loqui de manera adequada al servir
 • Saber orientar al client
 • Conèixer la matèria prima de la cuina
 • Manipular els ingredients de manera adequada
 • Conèixer les tècniques de tall i de cuina d’aliments ensenyades
 • Presentar de forma adient els plats
VESTITS A MIDA
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Conèixer les eines bàsiques de costura
 • Aprendre el més bàsic del treball amb patrons: presa de mides i ajustos a les talles
 • Conèixer els procediments bàsics del tall de la roba
 • Aprendre a fer els punts bàsics a mà i a màquina
 • Conèixer alguns dels detalls de costura
BEN PLANTADA
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Saber les tècniques bàsiques de preparació del terreny
 • Realitzar la construcció d’infraestructures senzilles
 • Conèixer les tècniques de reg
 • Realitzar el manteniment d’elements vegetals
 • Realitzar el manteniment d’infraestructures, mobiliari i equipaments
EL RÀPID. TALLER D’INSTAL·LACIONS
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa.
 • Anar vestit segons els requisits del taller.
 • Conegui, seleccioni elements, eines i equips de muntatges
 • Conegui els elements necessaris per realitzar la unió d’elements
 • Conegui els processos bàsics de mecanitzat
OMBRA AQUÍ, OMBRA ALLÀ
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Saber fer una fitxa tècnica i l’ompli correctament
 • Rebre i atendre correctament al client
 • Saber organitzar-se l’espai de treball
 • Expressar-se adequadament, fent servir el vocabulari específic de maquillatge
 • Fer modificacions (què, com i quan) segons maquillatge de dia, nit, festa, fantasia i núvia

Jump Math

JUMP MATH
DESCRIPCIÓ
Fa ja tres cursos que vam iniciar un nou projecte per a treballar les matemàtiques: JUMP Math.
És un programa d’ensenyament-aprenentatge que treballa les mates d’una manera manipulativa, motivadora i amb petits progressos per aconseguir l’èxit. A l’escola hem adquirit el material per a cada nivell.
Els principis bàsics que utilitza son:
 Enllaç a la seva web

Mètode de lectoescriptura Pas a Pas

MÈTODE DE LECTOESCRIPTURA PAS A PAS
DESCRIPCIÓ
Metodologia pròpia que combina el mètode global i l’analític d’aquisició de la lectoescriptura de forma molt seqüencial i que consisteix en donar des del principi tota l’ajuda possible.
Es tracta de presentar les tasques amb un nivell mínim de dificultat, amb una perspectiva basada en la màxima possibilitat d’èxit ja que amb els nostres alumnes no funciona l’estratègia d’assaig i error afavorint així la seva autoestima.
El material està dividit en tres blocs de 10 paraules cadascun, aquesta metodologia és seqüencial i proposa activitats senzilles, sistemàtiques i de progressiva dificultat amb el recolzament de diferents tipus d’ajudes manipulatives i amb el suport de la logopeda i el mestre tutor.
Aquest mètode d’aprenentatge de la lectoescriptura ens permet situar amb força concreció en quin punt de la cadena de passos cal insistir, amb un determinat alumne, i quin és el pas que cal fer a continuació per assolir l’objectiu següent. Es tracta d’una metodologia molt personalitzada ja que s’adapta al nivell maduratiu de l’alumne independentment de la seva edat cronològica.
 
Podeu veure els vídeos que han realitzat les logopedes de l’escola per explicar el mètode: ACCEDIR AL CANAL YOUTUBE 

Lectura Fàcil

LECTURA FÀCIL
DESCRIPCIÓ
L’objectiu d’aquest projecte és afavorir i potenciar el gust per la lectura. Les escoles fàsia formem part de l’associació lectura fàcil i dins la nostra biblioteca estan presents una selecció de llibres classificats.
 La metodologia utilitzada s’adapta a les dificultats lectores i de comprensió que tenen els nostres alumnes. Existeixen unes directrius internacionals que donen orientacions sobre els aspectes tant formals com de contingut per elaborar aquests tipus de materials. No es pot parlar de normes estrictes, però sí un principi bàsic: construir una història concreta i lògica amb una sola línia argumental.
Algunes característiques que es senyalen dins del mètode de LF són les següents:
 • La utilització d’un llenguatge simple i directe.
 • Estructurar el text de manera clara i coherent.
 • Cal evitar tecnicismes, abreviatures i inicials.
 • Expressar les idees fonamentals en una sola frase.
 • Evitar conceptes abstractes.
 • Utilitzar fotografies, gràfics i/o logotips per recolzar la comprensió del text.
 Aquests són alguns dels títols que fem servir a l’escola:
Adjuntem l’enllaç de l’associació LF per si voleu tenir més informació:  www.lecturafacil.net 

Facil SAAC

Facil SAAC
DESCRIPCIÓ
Durant aquest curs continuem treballant en el projecte FACIL-SAAC , és un programa educatiu per a ensenyar i aprendre llenguatge amb independència de les capacitats individuals de cada persona. Pel seu caràcter pedagògic, és en l’àmbit educatiu on aquest projecte pot desenvolupar el seu màxim potencial.
 
El projecte contempla la seva aplicació a alumnes amb dificultats comunicatives i/o d’aprenentatge moderades o greus, de qualsevol etapa d’escolaritat obligatòria tant de centres ordinaris com d’educació especial com el nostre. Els continguts, la metodologia i els materials emprats s’ajusten a cada etapa i a cada individu segons les seves capacitats i necessitats.
Els professionals que treballem amb els vostres fills hem considerat aquest projecte especialment indicat per a desenvolupar-lo a l’aula dins l’àrea curricular de llengua i comunicació i en les sessions individuals de logopèdia. Es tracta d’una metodologia que no substitueix però sí pot complementar amb eficàcia la feina que ja s’està duent a terme.
Els mestres, logopedes i alguns pares dels centres hem rebut una formació específica i els materials necessaris per al desenvolupament d’aquesta metodologia gràcies al suport dels professionals de la Fundació Gerard i l’Associació Adimir.

Escola Amiga

ESCOLA AMIGA
DESCRIPCIÓ
Amb la intenció de seguir les directrius que marca la nova llei d’educació pel que fa a la inclusió, les Escoles Fàsia van dissenyar el projecte “Escola Amiga”.
Escola Amiga” consisteix en la inclusió d’alumnes de l’Escola Fàsia a l’Escola IPSI amb el suport permanent d’un tutor de Fàsia que fa d’acompanyant i comparteix la tutoria amb el tutor/a de l’escola IPSI i una monitora de menjador i pati que vetlla pel funcionament de l’estona d’esbarjo i la correcta interacció social dels alumnes de Fàsia amb els alumnes de l’escola ordinària. Vam iniciar aquest projecte el mes de setembre del 2009.
El curs 10-11  es va presentar aquest projecte a les X Jornades diàleg Escola-Universitat organitzades per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Podeu accedir al fitxer presentat, clicant al següent enllaç: Jornades Blanquerna Escola Amiga / Projecte Escola Amiga

Cap alumne/a sense colònies

CAP ALUMNE/A SENSE COLÒNIES
DESCRIPCIÓ
Des de fa uns anys a Escoles Fàsia, amb la col·laboració de les famílies i dels alumnes, es duen a terme diverses iniciatives per recollir diners i així abaratir les colònies.
Paneres de Nadal: Els articles d’aquestes paneres els donen desinteressadament les famílies a les escoles, i els alumnes en venen els números.
Diada de Sant Jordi: Venda de punts de llibre fets pels alumnes i llibres donació de tota la comunitat educativa.

Pla de consum de fruita a les escoles

PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES
DESCRIPCIÓ
Des de fa cinc cursos les nostres escoles participen en el Pla de consum de Fruita a les Escoles. Aquest any continua amb el lema “Els teus cracks preferits MENGEN FRUITA” adreçat als centres educatius de 2n Cicle d’Educació Infantil i Primària. Consisteix en rebre gratuïtament fruita seleccionada en funció de l’estació de l’any, proximitat al punt de producció, qualitat, etc, per distribuir-la entre els nens i les nenes perquè la consumeixin durant l’esmorzar i/o el berenar dins el recinte del centre educatiu.
Enllaç a la web del gencat
Tríptic informatiu