Facil SAAC

DESCRIPCIÓ
Durant aquest curs continuem treballant en el projecte FACIL-SAAC , és un programa educatiu per a ensenyar i aprendre llenguatge amb independència de les capacitats individuals de cada persona. Pel seu caràcter pedagògic, és en l’àmbit educatiu on aquest projecte pot desenvolupar el seu màxim potencial.

El projecte contempla la seva aplicació a alumnes amb dificultats comunicatives i/o d’aprenentatge moderades o greus, de qualsevol etapa d’escolaritat obligatòria tant de centres ordinaris com d’educació especial com el nostre. Els continguts, la metodologia i els materials emprats s’ajusten a cada etapa i a cada individu segons les seves capacitats i necessitats.

Els professionals que treballem amb els vostres fills hem considerat aquest projecte especialment indicat per a desenvolupar-lo a l’aula dins l’àrea curricular de llengua i comunicació i en les sessions individuals de logopèdia. Es tracta d’una metodologia que no substitueix però sí pot complementar amb eficàcia la feina que ja s’està duent a terme.

Els mestres, logopedes i alguns pares dels centres hem rebut una formació específica i els materials necessaris per al desenvolupament d’aquesta metodologia gràcies al suport dels professionals de la Fundació Gerard i l’Associació Adimir.