Acabem el primer trimestre d’un curs excepcional amb els centres educatius oberts. I ho expressem no sols com una constatació, sinó com un reconeixement.

Vivim uns temps complexos. Les crisis sanitària, econòmica i social ens estan demanant a tots els agents socials i econòmics un esforç i una capacitat de resiliència excepcionals. I aquest context no ha fet sinó incrementar l’exigència cap al sistema educatiu. Perquè l’educació és, ara més que mai, un eix vertebrador de la societat.

Mig milió de persones han fet possible obrir cada dia els 900 centres de la ciutat: