Mètode de lectoescriptura Pas a Pas

DESCRIPCIÓ

Metodologia pròpia que combina el mètode global i l’analític d’aquisició de la lectoescriptura de forma molt seqüencial i que consisteix en donar des del principi tota l’ajuda possible.
Es tracta de presentar les tasques amb un nivell mínim de dificultat, amb una perspectiva basada en la màxima possibilitat d’èxit ja que amb els nostres alumnes no funciona l’estratègia d’assaig i error afavorint així la seva autoestima.

El material està dividit en tres blocs de 10 paraules cadascun, aquesta metodologia és seqüencial i proposa activitats senzilles, sistemàtiques i de progressiva dificultat amb el recolzament de diferents tipus d’ajudes manipulatives i amb el suport de la logopeda i el mestre tutor.

Aquest mètode d’aprenentatge de la lectoescriptura ens permet situar amb força concreció en quin punt de la cadena de passos cal insistir, amb un determinat alumne, i quin és el pas que cal fer a continuació per assolir l’objectiu següent. Es tracta d’una metodologia molt personalitzada ja que s’adapta al nivell maduratiu de l’alumne independentment de la seva edat cronològica.

Podeu veure els vídeos que han realitzat les logopedes de l’escola per explicar el mètode: ACCEDIR AL CANAL YOUTUBE