Projectes lecto-escriptura

RACÓ DE LECTURA

La lectura contínua sent la font primària de la informació que subjau a una comprensió autèntica. 

El llibre ens pot proporcionar moments de màgia, estones de diversió i aventura. Ens permet viure tot tipus d’emocions i vivències més enllà dels sentits.

Escollim un llibre de la biblioteca de l’escola o dels de casa i els llegim una estona al final de la tarda. Els caps de setmana preparem una lectura de 2 minuts i ens gravem amb l’iPad per penjar-la al ClassDojo, juntament amb una còpia amb bona lletra d’aquella part que més ens agrada.

LLEGIR PER LLEGIR

La lectura pot deixar empremta, despertar aficions i interessos nous, educar la sensibilitat, facilitar el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat, proporcionar nous coneixements i ens ajuda a entendre altres formes de viure i de pensar. Per aquest motiu, aquest curs tornem a proposar als nostres alumnes mitja hora setmanal de lectura en la qual escullen amb l’acompanyament dels tutors els llibres que llegiran segons els gustos i preferències i sempre tenint en compte la competència lectora de cadascun d’ells.
OBJECTIUS: Respectar l’ambient de lectura de l’aula. Gaudir de la lectura individual. Seguir la lectura en grup. Llegir utilitzant un to de veu adequat. Respectar els signes de puntuació. Respectar la lectura dels companys. Comprendre el text treballat. Sintetitzar i extreure, amb ajuda, les idees principals del text. Seguir el fil conductor de la història.

ACTUALITAT

Els nois i noies avui dia estan en contacte constant amb la informació que generen els mitjans de comunicació, tot és informació que els arriba d’una o una altra manera i que sovint es queda en paraules descontextualitzades i difícils d’entendre sense una explicació posterior.
Dins aquesta assignatura es crea un espai de discussió i de debat on es comparteixen aquelles notícies que han encuriosit als nostres alumnes.
OBJECTIUS: Familiaritzar-se amb els format periodístic (paper i digital). Fomentar una lectura crítica de la informació. Treballar la comprensió lectora. Treballar l’expressió escrita. Treballar l’expressió oral. Ampliar la cultura general dels alumnes.