Projectes Cívics-Socials

FILBRAIN (Cinefòrum)

Partint del llenguatge cinematogràfic, i mitjançant una dinàmica interactiva entre els participants, es pretén ensenyar a veure les pel·lícules com alguna cosa més que un mer producte d’oci i consum. Anima a la discussió i ajuda a la comprensió dels continguts que volem treballar. Contribueix a la formació general mitjançant l’obtenció de valors, habilitats, actituds i coneixements. Descobreix la riquesa de les cultures diferents a la pròpia, evitant un estret etnocentrisme empobridor i apropa als alumnes a altres èpoques descobrint que el passat pot ser molt proper. 

FLIPSOFIA

Aquest projecte pretén ajudar als alumnes a pensar per ells mateixos, a estar atents al discurs, ser reflexius i raonables, per tal d’arribar a ser ciutadans més lliures i creatius.

El portarem a terme al llarg del curs, dedicant-li una hora setmanal.

El material que usarem, està extret de bibliografia específica i la proposta sempre girarà  al voltant  d’una pregunta, seguint el mètode socràtic.

PREPAREM-NOS PEL TRIVIAL

Una hora setmanal ens reunirem en petit grup i tractarem aquells temes que no són tractats directament a l’escola, però que en canvi ajuden a interactuar amb l’entorn social i proper. Alguns exemples són: la geografia, successos importants, etc.

Per abordar la temàtica, utilitzem les TIC i així, visualitzar, representar i treballar els temes tractats.

XOCOLATADA SOLIDÀRIA SANT JOAN DE DÉU

Un grup de l’escola s’encarrega de prepara la xocolatada Solidària que organitza l’hospital Sant Joan de Déu per recollir diners per a l’investigació del càncer infantil. S’encarreguen de cercar patrocinadors, de comprar els productes, de fer la publicitat i d’engrescar a les famílies i amics a participar-hi!

https://xocolatadasolidaria.org/

EL GRAN RECAPTE

Participem en la recollida productes pel banc d’aliments que enguany necessita més que mai de la nostra solidaritat. Organitzem la recollida a l’escola i després ho portem al punt establert. Estem molt contents de poder col·laborar!

https://www.granrecapte.com/

EMOCIONÒMETRE i EMOCIONARI

L’emocionari és la nostra màquina particular per poder situar les nostres emocions. Cada matí els/les alumnes fan l’exercici de connectar amb el seu estat d’ànim i expressar com es troben. Després, posen a l’emocionari l’emoció que ho defineix. Al llarg del dia, dependent dels esdeveniments i d’aquelles situacions que els poden condicionar, poden canviar d’emoció.

A través de l’emocionari treballem les diferents emocions que podem sentir, que impliquen cadascuna d’elles i la millor manera de gestionar-les.

OBJECTIUS
  • Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les característiques i experiències personals, respectar les diferències amb els altres (edat, sexe, característiques físiques, personalitat, etc.) i desenvolupar l’autoestima.
  • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als estereotips i prejudicis.
  • Actuar amb autonomia a la vida quotidiana i en les relacions de grup. Interioritzar criteris ètics, desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials. Conèixer i apreciar els valors i normes de convivència i aprendre a fer d’acord amb elles.
  • Participar en activitats de grup amb un comportament constructiu, responsable i solidari i valorar les aportacions pròpies i alienes.
  • Contribuir a la participació activa en els grups de referència (escola, família, entorn proper), amb actituds generoses, tolerants i solidàries.
  • Reconèixer la diversitat com enriquidora de la convivència, mostrar respecte pels costums i modes de vida de poblacions diferents a les pròpies.
  • Conèixer i valorar els drets reconeguts en les declaracions internacionals i a la Constitució espanyola.
  • Identificar i refusar les situacions d’injustícia i de discriminació. Sensibilitzar-se sobre les necessitats de les personares i grups més desfavorits. Desenvolupar comportaments solidaris.
  • Valorar i tenir cura del medi ambient i l’entorn.