Programa Enginy

El Programa Enginy és un recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu l d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat.
El Programa Enginy (anterior Programa Èxit 2), és el resultat de l’evolució dels Tallers en Contextos no Escolars, anomenat TECNE, com a pla de treball comú i sistemàtic que permetés afrontar conjuntament aspectes clau per afavorir l’èxit escolar a tot l’alumnat. Més endavant es va oferir com un recurs per a la diversificació curricular, realitzant-se en espais formatius de la ciutat i adreçat principalment a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessitava una organització diferenciada de la que s’estableix en el centre quant a continguts i criteris d’avaluació.
En l’actualitat el Programa Enginy és un programa de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona que s’ofereix com a recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu general d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat. El programa ofereix la participació activa de l’alumnat en diferents propostes educatives.
Un dels objectius principals de la nostra escola és donar eines al nostre alumnat per el desenvolupament escolar i personal. En aquest sentit, considerem molt important ajudar-los a recórrer el camí vers una identificació amb les preferències que marcaran l’itinerari previ a la futura incorporació  al món laboral.
Creiem que el treball que es pugui fer des del Projecte Enginy pot ser fonamental per esbrinar i dissenyar les aspiracions dels alumnes i així, presentar-los la realitat de les seves possibilitats i facilitat així la seva inserció al món laboral.

OBJECTIUS DE TREBALL ALS DIFERENTS TALLERS

REPARACIÓ DE BICICLETES
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Conèixer els diferents tipus de bicicletes i característiques
 • Reconèixer les eines generals i específiques i saber per a què serveixen
 • Utilitzar les eines correctament en operacions de mecanització bàsica
 • Saber desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples de la bicicleta
 • Organitzar i classificar els materials per a ser posteriorment reutilitzats o reciclats
FEINA DE DRASSANES
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Assoliment de coneixements teòrics
 • Assoliment de continguts pràctics i els processos bàsics:
  • Fusteria nàutica
  • Muntatge i manteniment mecànic
  • Muntatge i manteniment electrònic/elèctric
  • Pintura dels vaixells
 • Mantenir un adequat comportament actitudinal
PENTINATS DE TEMPORADA
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Saber fer una fitxa tècnica i omplir-la correctament
 • Saber identificar els diferents xampús segons composició i tipus i saber seleccionar segons alteració
 • Tenir clar la realització de diagnòstic abans de realitzar el servei
 • Saber relacionar el canvi de forma temporal amb el tipus de cabell
PLATS A LA CARTA
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Conèixer el muntatge i desmuntatge de la sala
 • Es col·loqui de manera adequada al servir
 • Saber orientar al client
 • Conèixer la matèria prima de la cuina
 • Manipular els ingredients de manera adequada
 • Conèixer les tècniques de tall i de cuina d’aliments ensenyades
 • Presentar de forma adient els plats
VESTITS A MIDA
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Conèixer les eines bàsiques de costura
 • Aprendre el més bàsic del treball amb patrons: presa de mides i ajustos a les talles
 • Conèixer els procediments bàsics del tall de la roba
 • Aprendre a fer els punts bàsics a mà i a màquina
 • Conèixer alguns dels detalls de costura
BEN PLANTADA
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Saber les tècniques bàsiques de preparació del terreny
 • Realitzar la construcció d’infraestructures senzilles
 • Conèixer les tècniques de reg
 • Realitzar el manteniment d’elements vegetals
 • Realitzar el manteniment d’infraestructures, mobiliari i equipaments
EL RÀPID. TALLER D’INSTAL·LACIONS
 • Assistència i puntualitat.
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa.
 • Anar vestit segons els requisits del taller.
 • Conegui, seleccioni elements, eines i equips de muntatges
 • Conegui els elements necessaris per realitzar la unió d’elements
 • Conegui els processos bàsics de mecanitzat
OMBRA AQUÍ, OMBRA ALLÀ
 • Assistència i puntualitat
 • Respectar les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Relacionar-se amb els altres companys i adults de manera respectuosa
 • Anar vestit segons els requisits del taller
 • Saber fer una fitxa tècnica i l’ompli correctament
 • Rebre i atendre correctament al client
 • Saber organitzar-se l’espai de treball
 • Expressar-se adequadament, fent servir el vocabulari específic de maquillatge
 • Fer modificacions (què, com i quan) segons maquillatge de dia, nit, festa, fantasia i núvia