Projectes Tecnològics

ROBÒTICA EDUCATIVA i PROGRAMACIÓ

Aquest és el setè curs que la robòtica forma part del nostre currículum. L’escola sempre ha defensat l’ús de la programació i els robots educatius com una eina potent per desenvolupar diferents habilitats, capacitats i competències clau. Cada any el projecte es fa més gran, es transforma, incorporant noves metodologies, descobrint nous materials i com no, nous reptes per mantenir l’interès i avançar.

El projecte s’organitza a les sessions d’informàtica amb l’especialista TIC però es treballa de manera col·laborativa a cada aula i amb coordinació amb els tutors.
Durant el curs i dividits en petits grups, anem realitzant sessions per introduir conceptes bàsics de robòtica, com per exemple: les seqüències, els bucles, els condicionals, les funcions, etc. Tot això ho fem a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge que van augmentant en complexitat.

Aquest any presentem una novetat que ens té molt emocionats el PROJECTE PILOTATGE DE LA PLACA MICRO:BIT, aquest projecte consisteix en realitzar diferents reptes de programació emprant una petita targeta de circuits que conté sensors, leds, etc. anomenada Micro:bit. Només 20 centres educatius de tota Catalunya hi participen. Dos professionals de l’escola ens hem format i col·laborem en un grup de treball per compartir l’experiència i avaluar els resultats a la nostra escola.
Cada setmana, al Classroom d’Informàtica, es penja el repte amb les corresponents indicacions i una targeta-resum del diagrama de flux del programa. Totes les propostes tenen l’objectiu principal de relacionar i intentar solucionar possibles problemes que poden sorgir en el dia a dia de les persones, per exemple: utilitzar el sensor de temperatura per captar els graus d’ambient i avisar-nos, amb un so i una imatge, si estem a prop de temperatures extremes.

OBJECTIUS
 • Promoure l’aprenentatge col·laboratiu i experimental
 • Desenvolupar capacitats creatives, pensament analític, orientació espacial, etc.
 • Aprenentatge per projectes i a partir d’errors
 • Estimular l’atenció, concentració, esforç, constància, etc.
 • Adquirir competències STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics )

RECURSOS I MATERIALS AMB ELS QUE TREBALLEM
PROGRAMARI
 • Code.org. Plataforma per aprendre a programar gestionada per una organització sense ànim de lucre. Permet crear usuaris i desar els seus avenços. Planteja reptes pas a pas fent servir un entorn molt cuida’t i ben pensat.
 • Scratch. Entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb altres persones d’arreu del món.
 • Botlogic. Web que mitjançant problemes lògics complexos ensenya conceptes valuosos de programació fa servir comandes simples (i eventualment codi).
 • Apps de robòtica. LightBot, Beebot, Wedo 2.0
MAQUINARI
Bluebot Lego WeDo 2.0
Plaques makey-makey Edison robot
mBOT Pro Bot

Podeu visitar el site del Club de Robòtica de l’escola i consultar els reptes i algunes fotos de les sessions.

CHROMEBOOKS

La Comissió Tecnològica de centre ha impulsat la implantació de les noves tecnologies a les aules de la ESO amb la donació per part de la “Fundació Montserrat Gabarró” de 15 Chromebooks amb l’armari carregador.
L’objectiu principal ha estat facilitar l’accés i l’administració de les aplicacions de Google en l’àmbit escolar i fomentar així un ús més funcional i àgil d’aquestes eines.

Treballem per grups flexibles incorporant aquests dispositius a les àrees curriculars on el nostre alumnat mostra més dificultats per accedir a l’aprenentatge.

Els avantatges que ens ofereix el Chromebook són les següents:

 • Inici de la sessió en 8 segons sense temps d’espera en actualitzacions i amb una connexió ràpida a Internet.
 • Són invulnerables a virus i altres perills que suposen la descarrega d’arxius.
 • Presenten un sistema de seguretat integrat.
 • No necessiten disc dur. Tota la informació (arxius o aplicacions) queda penjada al núvol pel que permet l’accés des de qualsevol dispositiu sense perill de perdre la informació.
 • Permet també poder treballar sense connexió a Internet descarregant les apps en el nostre perfil. Quan es connecta més tard puja automàticament tota la feina que hem realitzat sense connexió.
 • Té un sistema operatiu molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.
 • Presenta una major facilitat per accedir, administrar i gestionar les aplicacions de Google com el correu, el Drive, Google Docs, Google Formularis, Google Calendar, Sites, Photos, Youtube, etc…
 • Té un preu més assequible que portàtils o Ipads.
 • Gràcies a la potència HTML5 Chromebook pot executar milions d’aplicacions web, des de jocs fins a editors fotogràfics i plataformes de diferent format.

OBJECTIUS

 • Facilitar l’accés i administració de les apps de Google que utilitzem en les diferents àrees.
 • Fomentar el treball cooperatiu ja que els alumnes poden treballar en línia de forma simultània.
 • Presentar continguts audiovisuals i interactius que fomenten la motivació per l’aprenentatge dels continguts treballats i faciliten la seva integració.
 • Treballar de forma més ajustada a les necessitats i particularitats de cada alumne oferint una atenció més individualitzada.
 • Facilitar l’accés a continguts textuals, utilitzant extensions específiques de Google, que ajuden als alumnes amb dificultats de lecto-escriptura.
 • Incorporar les funcions de les diferents aplicacions de Google a la vida rutinària de cada alumne ampliant l’ús d’algunes d’aquestes apps en els seus telèfons mòbils.