Projectes de Medi Social-Natural

ESTEM AL DIA

Sessió setmanal  per treballar l’actualitat mitjançant els diari i informatius (Infok), amb l’objectiu d’oferir als alumnes  eines bàsiques per entendre els moments  actuals i apropar-los a la comprensió de fets . Darrera de cada notícia es treballa i s’amplien  informacions relacionades amb  personatges de l’àmbit polític, científic, esportiu, cultural etc.,així com la localització al mapa  del  poble, ciutat, país on es produeix la notícia i vocabulari.

BARCELONA: ABANS I ARA

A partir del coneixement de l’evolució històrica de la ciutat, treballarem continguts relacionats amb els transports, els oficis, canvis en la construcció d’edificis, el treball a les  fàbriques , canvis en la fisonomia i paisatge a la ciutat… Tot i què ens centrem a la nostra ciutat com eix principal i per ser propera  als nostres alumnes, els continguts a treballar són extrapolables a altres ciutats. L’objectiu fonamental és que l’alumne-a pugui comprendre com les necessitats de l’època, els avenços i la tecnologia han fet possible canvis en relació a les eines i màquines, oficis i llocs de treball, mitjans de transports,  mitjans de comunicació, etc...

L’HORT D’EIXAMPLE

Al llarg d’aquest curs 2021-2022 hem establert uns objectius per l’espai de l’hort de l’escola. Aquest projecte serà transversal, ja que hi participaran totes les aules del centre (1 hora a la setmana cada aula) per tal d’assolir, entre tots, els punts que s’exposen a continuació: 
 • Crear un jardí vertical.
 • Posada a punt de l’hort urbà.
 • Compostar aliments i residus orgànics.
 • Treballar mitjançant les noves tecnologies informació de l’hort.
 • Treballar cooperativament
 • Composició de testos amb diferents tipologies de plantes
 • Plantar diferents aliments de temporada
 • Cura i manteniment de l’espai de treball
 • Creació d’una comissió d’hort i jardí
 • Potenciar la creativitat.

SOM CIENTÍFICS

Ens convertirem en científics i aprendrem experimentant amb diferents materials i textures. Potenciarem la creativitat i el treball en grup realitzant diferents reptes artístics amb les hipòtesis i variables corresponents.

ZERO WEST

Durant aquest curs treballarem un nou concepte anomenat “zero waste” per tal de poder portar a terme una vida el més sostenible possible basada en la reutilització de residus que d’una altra manera serien enmagatzemats i/o incinerats, contribuint així a la descontaminació de l’ambient.
No només es tracta de reciclar, es tracta de reutilitzar i de consumir menys, i sobretot, de prendre consciència sobre el mal que fem al nostre planeta dia rere dia. Ens centrarem principalment en la reducció, reciclatge i reutilització del plàstic.

 • Conèixer els diferents usos que se li donen als plàstics.
 • Conèixer els components del plàstic i saber perquè és contaminant.
 • Saber quins efectes perjudicials té el plàstic pel medi ambient.
 • Conscienciar sobre el canvi diari que podem fer per reduir l’ús del plàstic.
 • Elaborar material alternatiu a productes de plàstic.
 • Promoure una cultura ambiental entre els alumnes d’altres classes
 • Planificar una alternativa per reciclar el plàstic

TALLER SENSORIAL

Els nostres sentits són la font principal de tot el coneixement i per tant, l’aprenentatge dels alumnes dependrà, en gran part, de totes les sensacions del nostre entorn, que són explorades pels sentits.
Amb la realització setmanal del taller sensorial explorarem i manipularem diferents textures, colors, olors, sabors, etc. Tanmateix, potenciarem les relacions interpersonals entre els iguals i amb els adults.