Projectes Artístics

DANSA

L’ésser humà s’ha expressat al llarg del temps manifestant alegries, tristeses, desitjos, emocions, comandes i agraïments. La dansa no és aliena a aquest fenomen, i és possiblement de les primeres arts mitjançant la qual es comunica, i és important destacar que potser és la més simbòlica de les arts, ja que, en prescindir bàsicament de la paraula, s’accentua la necessitat d’una bona transmissió gestual.
La dansa, doncs, és moviment. I un moviment molt especial, ja que requereix cinc elements fonamentals, els quals s’entrellacen per transmetre un missatge artístic: Ritme/Moviment/Espai/Color/ Expressió corporal.
A la nostra escola, intentem donar a través de la dansa, una oportunitat als nostres alumnes d’utilitzar una altra via de comunicació, el cos. A nivell emocional, la expressió del cos dotarà als nostre alumnat de seguretat en si mateix, autoconfiança i d’altres aspectes que incideixen directament en el benestar emocional personal.
Caldrà llavors un treball sistemàtic perquè aprenguin a situar-se en referència a l’espai, imitar moviments corporals en mirall, respectar el temps de la música i el temps que indica l’adult, recordar una seqüència de moviments i associar cada moviment al fragment de la cançó treballada.

TEATRE

El teatre com element educatiu i didàctic s’incorpora en el nostre currículum en tots els grups-classe atenent a la detecció de necessitats emocionals.
El teatre ajuda als nostres infants a desenvolupar habilitats socioafectives, superar la timidesa i els bloquejos emocionals, així com els habilita en dimensions de la seva personalitat com el autocontrol de conductes disregulades, la impulsivitat i l’adaptació al context.

Volem dotar als alumnes d’eines per a la creativitat, el pensament crític o el raonament. Constitueix una eina educativa que potencia el diàleg, la confiança mútua i el respecte. Permet expressar sensacions o sentiments. És un art que funciona si es treballa amb els altres amb complicitat i coordinació. Així doncs, el teatre fomenta la autoestima, el respecte, la convivència en grup, el control i coneixement de les emocions, així com la pèrdua de la por escènica.

La teatralitat i el joc dramàtic, pot ser una estratègia didàctica per millorar l’autoregulació, per aprendre a participar, a col•laborar amb el grup, ajuda a desenvolupar les habilitats en l’expressió verbal i corporal, i permet millorar la capacitat de memòria i concentració.
El teatre se’ns presenta com a una oportunitat per viure el passat, el present i el futur.

PINTEM LA MÚSICA

Amb aquest projecte volem treballar l’àrea de plàstica, música i dansa.  

A través de diferents dinàmiques,  jocs i tallers sensorials volem que els nostres alumnes siguin conscients del seu esquema corporal i de les seves sensacions.

A més farem petites coreografies que tindran com a resultat un videoclip per trimestre. Ho complementariem amb els treballs plàstics que ens serviran per posar llum i color als nostres videoclips.

CONSTRUÏM L’EDAT ANTIGA

Aquest projecte es du a terme en els àmbits social, artístic i tecnològic. 

L’objectiu principal és aprofundir els coneixements de l’edat antiga a través de la manipulació de diferents materials (fusta, cartró, pintura, …). Construirem edificis i obres d’art,  de les antigues civilitzacions.